Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Komunikaty

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” - 24.06.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie Wytycznych dla ROD dotyczących zadań finansowych związanych z konkursem ARiMR - 15.06.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny” - 15.06.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2022” - 13.06.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2022” - 13.06.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie ustanowienia pełnomocników okręgowych do reprezentacji Związku w projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” - 10.06.2022

*  Komunikat KZ PZD z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia przez ARiMR konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. - 30.05.2022

* KOMUNIKAT KZ PZD w sprawie uczestnictwa PZD-ROD w konkursie grantowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ WSPARCIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH” - 12.05.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie sytuacji w Okręgu Podkarpackim PZD - 27.04.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2021 r. - 14.04.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie oceny przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2022 - 13.04.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie broszury "Uprawa warzyw pod osłonami"

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie porad prawnych dla osób zainteresowanych nabyciem działki w ROD

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie odbywania walnych zebrań i konferencji delegatów ROD w 2022 roku

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie działalności prawnej PZD

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie pomocy dla rod ze środków zewnętrznych w 2021 roku - 24.02.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD - 25.02.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie współpracy PZD z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pozyskania funduszy dla ROD - 23.02.2022

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie zwolnienia od składki zdrowotnej świadczeń wypłacanych dla członków zarządów i komisji rewizyjnej ROD - 27.01.2022

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie wysokości oprocentowania udzielonych w roku 2022 pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych - 23.11.2021

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z 18 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Reportaż z ROD - 18.11.2021

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 25 października 2021 w sprawie „Technicznych wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych” - 26.10.2021

Komunikat KRAJOWEJ RADY PZD z dnia 25 października 2021 roku w sprawie podsumowania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD - 25.10.2021

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „ROD 40-lecia PZD” - 24.09.2021

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 8 września 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 - 08.09.2021

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania OFK oraz znaczenia programu DGCS PZD System - 30.08.2021

* Komunikat Jednostki Krajowej PZD z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Parlament RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 20.08.2021

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 12.07.2021

* KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

*Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przywrócenia możliwości odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów ) ROD w obowiązującym reżimie sanitarnym - 14.06.2021

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie prób podważania zwolnienia działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego - 01.06.2021

*Komunikat Krajowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią - 28.05.2021

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych - 20.05.2021

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD 2021” - 06.05.2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie Jubileuszu 40-lecia PZD - 06.05.2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zapotrzebowania na działki w ROD - 22.04.2021

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w PZD

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. "Reportaż z ROD".

* Komunikat Krajowego Zarządu w sprawie składania oświadczeń w sprawie opłat za usługi wodne

* Kominikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie likwidacji prawnych ROD lub jego części w latach 2018-2020.

* Komunikat Krajowego Zarządu Poslkiego Związku Działkowców z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie stanu posiadania na dzień 31 grudnia 2020 r.

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 marca 2021 roku w związku z naradą w zakresie spraw Gospodarki Gruntamiu z udziałem pracownikow zatrudnionych w Okręgach na stanowisku inspektorów ds. terenowo-prawnych oraz inspektorow ds. inwestycji.

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu jubileuszowego pn. "40 lat Polskiego Związku Działkowcow- dziedzictwo i przyszłość".

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie pomocy dla rod ze środków zewnętrznych w 2020 roku


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego w działaniach jednostek organizacyjnych PZD - 02.03.2021


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie opublikowania na stronie internetowej PZD nowych wzorów dokumentów dotyczących nabywania prawa do działki w ROD - 25.02.2021

 

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polskim Związku Działkowców - 11.02.2021


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 lutego 2021 w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych - 10.02.2021

 

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie z wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku oraz wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 i preliminarzy - 10.02.2021


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Klimatu i Środowiska z uwagami i propozycjami do kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”


Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 28.01.2021 roku w sprawie wykorzystywania Domów Działkowca na terenie ROD i finansowanie ich kosztów utrzymania oraz remontów


* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej” - 07.01.2021


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie telefonicznych dyżurów prawnych w Okręgach PZD i w jednostce krajowej PZD w 2021 roku - 05.01.2021

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów prawnych w PZD w 2020 roku - 30.12.2020

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie bezzwrotnych pożyczek z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych - 16.12.2020

*  
Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 3.12.2020 r. w sprawie respektowania praw działkowców przez Wody Polskie - 04.12.2020

* Komunikat w sprawie walnych zebrań w roku 2020 - 04.12.2020

* Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania biur Okręgów PZD i jednostki krajowej PZD w okresie nasilonej epidemii COVID-19 - 04.12.2020

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie „Raportu w sprawie funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi (stan na 23.08.2020 r.) ” - 04.12.2020

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie terminu wprowadzenia zasad funkcjonowania funduszu amortyzacyjnego w Polskim Związku Działkowców - 04.12.2020


* Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 04.12.2020


Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami komunalnymi - 04.12.2020

 

* Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie budżetów obywatelskich - 03.12.2020


Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie aktywności Związku w zakresie rozwoju ROD - 03.12.2020


* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 19.11.2020


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie funkcjonowania struktur PZD w związku z aktualną sytuacją epidemiczną - 06.11.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego - 06.11.2020


Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie zasad funkcjonowania biur jednostek PZD - 27.10.2020


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji warszawskich gruntów ROD objętych Dekretem Bieruta

 
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 1 października 2020 roku w sprawie niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych - 01.10.2020


KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dotacji dla ROD z budżetów gminnych - 30.09.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany telefonicznych dyżurów w jednostce krajowej i Okręgach PZD

 
* KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD  z dnia 19 sierpnia 2020 roku W SPRAWIE NISKOOPROCENTOWANYCH POŻYCZEK DLA ROD

*  KOMUNIKAT Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne - 24.07.2020

*  KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW z dnia 23 lipca 2020 r. W SPRAWIE ROZWOJU ROD - 24.07.2020

*  Apel Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lipca 2020 roku do struktur PZD w sprawie rozwoju ROD - 24.07.2020


*  Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie odpowiedzi Ministerstwa Klimatu dotyczącej programu „Moja Woda” - 10.07.2020


*  
KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2019 roku - 25.06.2020

*  Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku - 10.06.2020


*
  KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zadań dla struktur PZD związanych z wdrożeniem w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi - 10.06.2020


*
 
Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie realizacji Programu Budowy Siedzib - 05.06.2020


Krajowy Zarząd liberalizuje rygory działania ROD i struktur Związku - 04.06.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wzmożonego zapotrzebowania na działki w ROD- 21.05.2020

* 
Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie wolnych działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych - 15.05.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD i biura Krajowej Rady PZD - 08.05.2020

*
 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie częściowego zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS - 07.05.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie bieżącej sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii - 07.05.2020

*
 KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD - 06.05.2020

UWAGA SUSZA! WARZYWA I OWOCE DROŻEJĄ! POMÓŻ SOBIE SAM! Zalecenia Krajowego Zarządu PZD dla wszystkich działkowców w ROD - 30.04.2020

Apel Krajowego Zarządu PZD do działkowców i zarządów ROD w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD w czasie obowiązującego stanu epidemii - 30.04.2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany ograniczeń w dostępie do terenów ROD - 30.04.2020

*  Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych - 29.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie działalności kolegiów prezesów - 29.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS

Informacja Krajowego Zarządu PZD w zakresie stawek opłat stosowanych w rozliczeniach za media i inne usługi dostarczane działkowcom za pośrednictwem ROD - 24.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 kwietnia 2020 roku o sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii - 23.04.2020

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii - 22.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie szkoleń wstępnych nowych działkowców w ROD w 2020 roku - 22.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie Otwartego Programu Klimatycznego PZD - 22.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD - 21.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dn. 17 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania przepisów dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenach ROD - 17.04.2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przenoszenia prawa do działki w ROD podczas obowiązującego stanu epidemii - 09.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie wody na działkach w ROD - 09.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie pomocy dla ROD ze środków zewnętrznych w 2019 roku - 07.04.2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31.12.2019 r. - 07.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD - 3.04.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r. - 30.03.2020

Komunikat Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uprawnień zarządów ROD i prezesów Okręgów PZD wobec pracowników w sytuacji ryzyka zagrożenia koronawirusem - 26.03.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 24 marca 2020r. w sprawie Stanowiska GUS w sprawie problemów z otrzymywaniem faktur VAT przez Rodzinne Ogrody Działkowe  - 24.03.2020

Komunikat Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 16.03.2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 11.03.2020

* Komunikat Krajowego Zarządu w spr. przyjęcia przez Sejm nowelizacji Prawa budowlanego- 14.02.2020

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.01.2020 r. w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO - 29.01.2020

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zbadania przez KR PZD sytuacji „śmieciowej” na terenie ROD - 2.02.2020

* Komunikat Krajowego Zarządu z dnia 13.12.2020 r. w spr. obowiązku posiadania indywidualnego numeru rachunku podatkowego - 13.12.20219

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie monitorowania zmian w przepisach miejscowych odnoszących się nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD - 04.12.2019

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2018 rok

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 września 2019 r. w sprawie dotacji dla ROD z budżetów gminnych - 10.09.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wejścia w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - 05.09.2019

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy- 30.08.2019

*  Komunikat w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - 22.08.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie oświadczeń dotyczących zamrożenia cen energii elektrycznej - 29.07.2019
 
KOMUNIKAT  Krajowego Zarządu PZD  z dnia 15 lipca 2019 r.  w sprawie uchwalenia przez Senat RP  nowelizacji ustawy śmieciowej - 15.07.2019 r. 

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy śmieciowej. - 5.07.2019 r. 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie podsumowania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku. - 2.07.2019

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie racjonalnego zużycia wody w rodzinnych ogrodach działkowych w związku ze zjawiskiem globalnego ocieplenia - 2.07.2019 r. 

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie I czytania przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy śmieciowej - 12.06.2019

* KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy śmieciowej przekazanego pod obrady Sejmu RP - 07.06.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 14.05.2019 r. w sprawie realizacji inwestycji w ROD - 14.05.2019

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kolejnych zmian w projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej - 26.04.2019

* KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD - 10.04.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego -10.04.2019

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31.12.2018 r. - 22.03.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej” - 21.03.2019

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie odpowiedzi Ministra Środowiska dotyczącej wycinki drzew na terenie ROD i działek - 08.03.2019

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5.032019 r. w sprawie odpowiedzi Ministra Środowiska dot. ostatniego projektu nowelizacji ustawy "śmieciowej" - 06.03.2019

*Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie gruntów warszawskich ROD - 28.02.2019

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP niekorzystnej dla ROD i działkowców nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 21.02.2019

Krajowa Rada PZD zajęła stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 28.01.2019

Komunikat Krajowego Zarządu z dnia 23.01.2019 r. w sprawie zmian dokonanych w projekcie nowelizacji ustawy "śmieciowej" - 23.01.2019 r. 


Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie tegorocznych edycji budżetów obywatelskich - 18.01.2019 r. 


Komunikat w sprawie narad przed walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi w ROD w 2019 roku - 15.01.2019 r. 

Komunikat w sprawie oceny projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonanej na naradzie prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych  - 15.01.2019 r. 


Komunikat Krajowego Zarządu PZD z 15.01.2019 r. w sprawie zagrożeń dla ROD na skutek polityki przestrzennej miast.


Komunikat Krajowego Zarządu PZD dla gdańskich ROD i działkowców - 28.12.2018 


Komunikat Krajowego Zarządu PZD dla warszawskich zarządów ROD i działkowców - 28.12.2018

* Stanowisko Krajowego Zarządu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zagrożeń dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych - 21.12.108


*Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie energii elektrycznej - 11.12.2018


* Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie wyników wyborów samorządowych - 10.12.2018


Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie potrzeb i perspektyw inwestycyjnych w Polskim Związku Działkowców -  10.12.2018

 Komunikat Krajowego Zarządu PZD ws. obowiązków ROD wynikających z nowelizacji ustawy o PIT - 04.12.2018


Komunikat biura jednostki krajowej w sprawie narady inspektorów ds. terenowo-prawnych - 20.11.2018


Komunikat biura jednostki krajowej w sprawie narady inspektorów ds. inwestycji - 19.11.2018

*  Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obsługi prawnej ROD i działkowców - 31.10.2018

* Przewodnik „RODO w ROD” - 30.10.2018

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dystrybucji Regulaminu ROD z dnia 30 października 2018 roku - 30.10.2018

 * KR PZD zgłosiła do Ministra Środowiska propozycje do nowelizacji ustawy „śmieciowej“ - 13.09.2018

Komunikat Krajowego Zarządu w sprawie przyznania pożyczek i dotacji. - 11.09.2018 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie nowelizacji ustawy „śmieciowej” - 07.09.2018

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 września 2018 r. w sprawie planów inwestycji i remontów w ROD na 2018 roku.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 września 2018 r. w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2017 roku. 

* Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z 27 lipca 2018 r. w sprawie Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD. 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie występowania problemów w zakresie odszkodowań za tzw. resztówki w przypadku likwidacji gruntów ROD na cele publiczne. - 17.07.2018 r. 

* Zakaz uprawy maku na terenie ROD – 16.07.2018 r.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursów krajowych


* Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie czasowych zajęć terenów ROD w 2017 r. - 12.07.2018 r.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości- 29.06.2018 r.

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania pożyczek i dotacji. - 29.06.2018 r. 

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyroku NSA z dnia 18.05.2018 r. (II FSK 1128/16) dotyczącego braku zwolnienia PIT w przypadku nabycia domu na działce w ROD - 24.05.2018

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustanawiania praw do działki na rzecz współmałżonka

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 25.04.2018 r. w sprawie fotografowania materiałów sprawozdawczych

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 25.04.2018 r. w sprawie korzystania przez członków organów PZD z kart płatniczych

* Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie kontroli ROD dokonywanych przez Wody Polskie w celu ustalenia wysokości opłat wodnych. - 5.04.2018 r.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. - 23.03.2018

*Komunikat Krajowego Zarządu PZD kierowany do Zarządów ROD nieposiadających siedzib. - 20.03.2018

 * Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie rejestracji zmiany Statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym. - 1.03.2018

*Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie budowy siedzib dla zarządów ROD. - 1.03.2018

Komunikat jednostki krajowej Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej skierowanego do ponownych analiz - 14.02.2018

Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 13 lutego 2018 r.w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez osoby zamieszkujące na terenie ROD - 13.02.2018

* Komunikat Prezydium Krajowej Rady z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie pożarów i bytowania osób bezdomnych na terenach ROD w sezonie zimowym. - 9.02.2018

* Komunikat Prezydium Krajowej Rady z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie kradzieży i aktów wandalizmu na terenach ROD. - 8.02.2018

* Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 06.02.2018 r. w sprawie zmiany przepisów prawa wodnego. - 6.02.2018

Komunikat z dn. 5.02.2018 r. w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 roku - 5.02.2018 

*Komunikat z 31.01.2018 r. w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD. - 30.01.2018

*Komunikat KR PZD dla wszystkich jednostek PZD. Ostrzeżenie przed atakami hakerskimi na domenę pzd.pl - 3.08.2017

 * Komunikat KR PZD z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wejścia w życie od 1 lipca 2017 r. ujednoliconych zasad segregacji śmieci - 30.06.2017

* Komunikat KR PZD z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2017 r. - 3.07.2017

* Komunikat Prezydium KR PZD z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie środków z tytułu likwidacji ROD przekazanych działkowcom w 2016 roku - 29.06.2017

* Komunikat KR PZD z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2016 roku - 28.06.2017

*Komunikat Prezydium KR PZD z dnia 5 czerwca 2017 r. ws. zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD - 6.06.2017

*Komunikat KR PZD z dnia 1 czerwca 2017 r. ws. zmian w postępowaniach administracyjnych - 6.06.2017

* Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie czasowych zajęć terenów ROD w 2016 roku - 22.05.2017

Komunikat Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie obowiązku nowelizacji Statutu PZD - 7.04.2017

* Komunikat Krajowej Rady PZD dla działkowców ws. trwających w ROD walnych zebrań sprawozdawczych - 09.03.2017

 * Komunikat KR PZD z dn. 2 marca 2017 r. ws. roszczeń do gruntów ROD wg stanu na dzień 1.01.2017 r. - 02.03.2017

 * Komunikat Krajowej Rady PZD ws. liczenia bezdomnych w ROD - 02.02.2017

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r. - 16.01.2017

Komunikat KR PZD w sprawie druków dokumentów dla ROD dotyczących inwestycji i remontów - 03.01.2017

Komunikat Prezydium KR PZD udzieliło kolejnych pożyczek i dotacji dla ROD - 03.11.2016

Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - 02.11.2016

*Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD ws. udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe - 15.09.2016

* Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zamieszkiwania i zameldowania osób na terenach rodzinnych ogrodów działkowych - 19.08.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji poselskich i odpowiedzi Ministra Środowiska w sprawie śmieci - 19.08.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej dla działkowców - 19.08.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe - 29.07.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie aktualnego stanu przeglądów ROD i działek zrealizowanych we wszystkich okręgach w ramach projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” - 28.07.2016

Komunikat KR PZD w sprawie zadań dla struktur PZD związanych z funkcjonowaniem w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 06.07.2016

Komunikat Prezydium KR w sprawie aktualnego stanu przeprowadzonych przeglądów w ramach Projektu „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” - 05.07.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie samowoli budowlanych i zamieszkiwania w ROD - 02.06.2016

Komunikat KR PZD w sprawie inwestycji i remontów w ROD w 2015 - 20.05.2016

Komunikat KR PZD w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku - 12.05.2016

Komunikat KR PZD w sprawie przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju - 06.05.2016

Komunikat KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej - 02.05.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD walnych zebrań sprawozdawczych - 26.04.2016

* Komunikat KR PZD w sprawie odsetek obowiązujących w PZD - 06.04.2016

* Komunikat KR PZD w sprawie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych - 31.03.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez działkowców zamieszkujących na terenie ROD - 18.02.2016

Komunikat KR PZD w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną - 09.02.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie udzielania pożyczek dla ROD z Funduszu Samopomocowego w 2016 roku - 27.01.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w ROD w 2016 roku - 26.01.2016

Komunikat KR PZD w sprawie usuwania azbestu z terenów rodzinnych ogrodów działkowych - 26.01.2016

Komunikat KR PZD w sprawie udzielonych ROD dotacji - 08.01.2016

Komunikat KR PZD w sprawie udzielania pełnomocnictw dla zarządów ROD do występowania o dofinansowywanie z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych - 30.12.2015

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w ROD w 2016 roku - 21.01.2016

Komunikat KR PZD w sprawie budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach w ROD - 11.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie deklaracji od podatku rolnego i nieruchomości - 07.12.2015

* Komunikat KR PZD w sprawie wydania i dystrybucji Statutu PZD, Regulaminu ROD i innych dokumentów - 02.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie pomocy finansowej dla ROD - 01.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD - 01.12.2015

Komunikat KR PZD: Opłaty w ROD bez zmian - 01.12.2015

Komunikat KR PZD w sprawie stanu prac PZD nad regulacją sytuacji prawnej ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD - 30.10.2015

*Komunikat KR PZD w sprawie pozyskiwania środków z budżetu gminy - 23.10.2015

Komunikat KR PZD w sprawie tzw. „ustawy antysmogowej” - 07.10.2015

Komunikat KR PZD w sprawie pozytywnej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w zakresie nieodpłatnego nabywania przez PZD prawa użytkowania gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD - 23.09.2015

Komunikat KR PZD w sprawie ustawy krajobrazowej - 22.09.2015

Rejestracja statutu PZD w KRS - 09.09.2015r.

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie komputeryzacji ROD - 26.08.2015

* Komunikat KR PZD: zmieniają się zasady wycinki drzew i krzewów - 21.08.2015

Specjalny komunikat Krajowej Rady PZD - 20.07.2015

Komunikat KR PZD dla Zarządów ROD: Nowelizacja prawa budowlanego - jakie zmiany dla rodzinnych ogrodów działkowych? - 30.06.2015

KOMUNIKAT  Krajowej Rady PZD w sprawie stanowiska Ministra Środowiska dotyczącego opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z terenów ROD - 22.05.2015

* Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie zmian w systemie opłat za wywóz śmieci z terenów ROD - 15.05.2015

KOMUNIKAT KR PZD W SPRAWIE INWESTYCJI I REMONTÓW W ROD W 2014 - 03.06.2015

* Komunikat KR PZD w sprawie opłat w ROD w 2015 r. - 24.04.2015

Informacja KR PZD o realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez PZD - 23.04.2015

* Komunikat KR PZD w sprawie działań nadzorczych nad PZD - 22.04.2015
*KOMUNIKAT KR PZD w sprawie sprzątania śmieci na terenach ROD - 14.04.2015
* Komunikat KR PZD w sprawie aktualnego stanu roszczeń do gruntów ROD - 24.03.2015

* Komunikat KR PZD w sprawie rejestracji nowego statutu PZD - 23.03.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD - 27.02.2015

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014 - 29.01.2015

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie zakończenia kampanii zebrań ustawowych w ROD - 29.01.2015

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD w sprawie PIT - 23.01.2015

Informacja na temat zebrań wszystkich działkowców - 16.01.2015

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PZD - 16.01.2015

* Fundusz Obrony ROD - 16.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD o podjętych rozwiązaniach w zakresie inwestycji i remontów w ROD - 16.01.2015

* KOMUNIKAT KR PZD w sprawie sytuacji ogrodów i działkowców w Krakowie - 16.01.2015

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie roszczeń do gruntów warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych - 16.01.2015

* Komunikat w sprawie rejestracji nowego statutu PZD - 16.01.2015

* Komunikat Krajowej Rady PZD. Deklaracje PIT za 2014 rok - nowe zasady 

* Komunikat Krajowej Rady PZD dla Zarządów ROD. Informacja dot. sprawozdań finansowych dot. ROD za rok 2014 - 10.12.2014

* Komunikat KR PZD - Jak nasze okręgi regulują stan prawny gruntów ROD na podstawie ustawy o ROD? - 30.11.2014

* Komunikat KR PZD - Ustawa o ROD działa! PZD Reguluje stan prawny kolejnych ROD - 30.11.2014

* Komunikat prezydium KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów rod na podstawie art. 76 ustawy o rod - 14.07.2014

* Komunikat Prezydium KR PZD dotyczący realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2013 roku - 11.07.2014

* Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie wykazu ROD objętych roszczeniami - 01.07.2014

* Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD zebrań wszystkich działkowców - 12.06.2014

* Komunikat w sprawie prac nad statutem PZD  13.06.2014

* Komunikat KR PZD w sprawie nowych zasad wywozu śmieci z terenów ROD - 06.06.2014

* Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD - 25.04.2014

* Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie roszczeń do ROD im. 23 lutego w Poznaniu - 25.04.2014

* Komunikat o stanie posiadania PZD na dzień 31.12.2013

* Co w rzeczywistości oznacza tzw. „uwłaszczenie działkowców” wprowadzone poprawką PO do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych? - 30.07.2013

* Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie manifestacji odbytych w dniu 5 czerwca 2013 - 23.09.2013

* Kalendarium walki o ogrody działkowe - 06.06.2013

* Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie roszczeń do gruntów ROD w Warszawie - 24.05.2013

* Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie roszczeń do gruntów ROD - 24.05.2013

* Dlaczego Polski Związek Działkowców

* Sąd Najwyższy potwierdził opinie PZD - 14.05.2013

* Likwidacje ROD wg projektu PO o ogrodach działkowych w pierwszym okresie od wejścia w życie ustawy - 17.04.2013

* Wysokość opłaty rocznej w projekcie ustawy PO - 17.04.2013

* Ustawy, które Związek wywalczył dla działkowców - 22.03.2013

* Stan posiadania PZD na dzień 31.12.2012

* Krajowa Rada informuje o dietach z tytułu podróży - 22.02.2013

* Komunikat Prezydium Krajowej Rady Pzd W sprawie wysokości oprocentowania w roku 2013 pożyczek udzielanych z funduszu samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w ROD

* Zwolnienia podatkowe ROD i działkowców - pamiętajmy o deklaracjach na 2013 rok

* Plany inwestycyjno – remontowe w ROD na 2012r.

* Rodzinne ogrody działkowe w studiach i miejscowych planach w wybranych miastach w Polsce

* ROD w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

* Grunty rod w księdze wieczystej. Badanie przeprowadzone na dzień 01.02.2012 r.

* Prawo do gruntów rod w księdze wieczystej na dzień 1.02.2012

* ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na podstawie badania przeprowadzonego na dzień 1.02.2012r.

* Stan prawny gruntów ROD w odniesieniu do MPZO na dzień 1.02.2012r.

* Komunikat dotyczący rodzinnych ogrodów działkowych objętych roszczeniami według stanu na dzień 1 lipca 2012 r.

* ROD objęte roszczeniami wedlug stanu na dzień 1 lipca 2012r.

* Kalendarium  walki  o ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.

* Komunikat dotyczący sytuacji w rodzinnych ogrodach działkowych tzw. wojskowych opracowany na podstawie danych przekazanych przez OZ PZD - wykaz ROD- bylych ogrodów wojskowych zagrożonych ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntów

* Postępowania sądowe wobec ROD warszawskich wszczęte przez Miasto Stołeczne Warszawa

* Wykaz ROD objętych roszczeniami

* Komunikat dotyczący badania stanu prawnego gruntów ROD

 

Komunikat Krajowego Zarządu  PZD

w sprawie kontroli ROD dokonywanych przez Wody Polskie w celu

ustalenia wysokości opłat wodnych

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.