Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

Spotkanie z Burmistrzem Pleszewa - 26.02.2020

W pleszewskim ratuszu prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Pleszewa i Kowalewa rozmawiali z burmistrzem Pleszewa Arkadiuszem Ptakiem o funkcjonowaniu ROD- ów w przestrzeni miejskiej i formach współpracy zapewniającej dalszy rozwój pleszewskich ogrodów.

czytaj więcej

List Członka Zarządu ROD im. Mikołaja z Ryńska do Senatorów RP w sprawie nowelizacji ustawy Prawo Budowlane - 31.01.2020

Głównym przyświecającym celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zaspokajanie wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz dziatek rodzinnych, dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia. Większość działkowców te cele wypełnia wzorowo, a są przypadki które należy eliminować, walczyć o to by przestrzegano prawa.  

czytaj więcej

Apel w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 31.01.2020

Jako działkowiec użytkujący działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Energetyk” oraz będąc członkiem Zarządu zapoznałam się z projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw i nie zgadzam się z proponowanymi zmianami zakładającymi uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego, a przede wszystkim co jest istotne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych , uproszczenie postępowania legalizacyjnego odnoszącego się do samowoli budowlanych.

czytaj więcej

Apel Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kwidzynie zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców - 31.01.2020

Proponowane zmiany w Prawie budowlanym dotyczące legalizacji samowoli budowlanej, są wysoce niemoralne i nieuczciwe. Uchwalenie ustawy zawierającej abolicję budowlaną to nic innego jak świadome naruszenie zasad społecznych. 

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 31.01.2020

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kpr. Benedy w Bydgoszczy z ogromnym niepokojem przyjął informację o uchwaleniu przez Sejm RP w dniu 23 stycznia br. nowelizacji ustawy Prawo budowlane, w której miedzy innymi przyjęto unormowania dotyczące zalegalizowania samowoli budowlanych bez wyłączania z tej nowelizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych, co w konsekwencji prowadzi bezpośrednio do zalegalizowania w ogrodach ponadnormatywnych altan działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko członków Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy podjęte w dniu 30.01.2020 w sprawie zmian w ustawie Prawo budowlane - 31.01.2020

Zalegalizowanie tych obiektów spowoduje zatracanie funkcji i celów jakie powinny spełniać ogrody, zwłaszcza w ochronie środowiska naturalnego i wzbogacania  ekosystemów, sprawy tak ważnej w obliczu różnych zagrożeń klimatycznych. 

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - 31.01.2020

Po zapoznaniu się z uchwaloną przez Sejm w dniu 23 stycznia 2020 r. ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw członkowie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców zdecydowanie sprzeciwiają się proponowanym zmianom zmierzających do zalegalizowania istniejących przypadków budownictwa ponadnormatywnego na działkach w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie z 30.01.2020 r. w sprawie zmian do projektu ustawy Prawo Budowlane - 30.01.2020

W projekcie ustawy o zmianie Prawa budowlanego faworyzuje się osoby, które na działkach dopuściły się złamania prawa i chcą zalegalizowania ich bezprawia. Nie bierze się pod uwagę interesów działkowców, którzy użytkują działki zgodnie z prawem budowalnym, regulaminem i ustawą.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Grudziądz Północ w sprawie zmian do projektu ustawy Prawo budowlane - 30.01.2020

Kolegium prezesów w imieniu działkowców zrzeszonych w ogólnopolskim stowarzyszeniu ogrodowym PZD, pragnie zaapelować do Sejmowej Komisji Infrastruktury o wykluczenie z projektu nowelizacji ustawy zapisów dotyczących legalizacji samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. 

czytaj więcej

Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu z dnia 29.01.2020 w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane - 29.01.2020

Jako wieloletni działkowcy ogrodu cieszymy się, iż w naszym ogrodzie problemem altan ponadnormatywnych udało się wyeliminować na przestrzeni kilku lat wstecz, gdyż po wprowadzeniu nowelizacji Prawo Budowlane może okazać się, iż fizycznie nie da się wyegzekwować od działkowca doprowadzenia altany do stanu regulaminowego określonego zarówno przez ustawę o rod z 13.12.2013 r. jak i uchwalony przez Krajową Radę PZD Regulamin ROD.  

czytaj więcej

List Zarządu ROD im. A. Domagalskiego w Gdyni do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji prawa budowlanego - 29.01.2020

Proponowane zmiany w Prawie budowlanym, dotyczące, legalizacji samowoli budowlanej, są wysoce niemoralne i nie uczciwe. Uchwalenie ustawy zawierającej abolicję budowlaną, to nic innego jak świadome naruszenie zasad społecznych. Czy parlamentarzyści powinni być zaczynem legalizacji łamania prawa? W czyim interesie jest wprowadzona abolicja budowlana?

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Pomorskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 28.01.2020 r. w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - 28.01.2020

Dokonanie legalizacji obiektów wybudowanych samowolnie bez opłat legalizacyjnej, w tym również altan ponadnormatywnych bez zbadania zgodności obiektu z miejscowym planem zagospodarowania jest zjawiskiem niebezpiecznym dla istoty istnienia i  działalności ROD, gdyż może stać się dodatkową zachęta do zamieszkiwania na terenie ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie z dnia 27.01.2020 r. w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - 28.01.2020

Organy statutowe PZD respektując obowiązujące prawo, przeciwdziałały zjawisku samowoli budowlanych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych, występowały zdecydowanie w postaci przeprowadzanych kontroli, podejmowania stanowisk w tej kwestii oraz zgłaszania przypadków naruszania prawa do organów nadzoru budowlanego.  

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - 28.01.2020

W związku z przejętym przez sejmową Komisję Infrastruktury projektem nowelizacji ustawy-Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 156), Okręgowy Zarząd Sudecki Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju niniejszym w imieniu ponad 40 tysięcy sudeckich działkowców wnosi o wyłączenie z w/w projektu propozycji legalizacji samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. 

czytaj więcej

ROD "Niezapominajka" w sprawie zagrożeń dla ROD - 15.01.2019

W imieniu rodziny działkowej ROD "Niezapominajka" apelujemy do władz samorządowych, aby podejmowane decyzje nie zagrażały istnieniu ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Torunia Lewobrzeżnego wobec zagrożeń dla istnienia ROD - 15.01.2019

Zmiana rodzinnych ogrodów działkowych na sztuczne tereny zielone jest marnotrawstwem pieniędzy miejskich, mogącym przynieść jedynie negatywne konsekwencje dla tysięcy mieszkańców w związku z likwidacją ogrodów.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Koło Kani" w Toruniu - 15.01.2019

W związku z tym, że grunty, na których się znajdują ogrody są prawdziwą gratką dla deweloperów i inwestorów, można uznać, iż utworzenie parków czy placów zabaw jest jedynie wymówką, by zlikwidować ROD, a w rzeczywistości jest to pierwszy krok w celu wyprzedania gruntów.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców z ROD "Transportowiec" w Grudziądzu - 15.01.2019

Solidaryzując się z działkowcami z rodzinnych ogrodów działkowych z Gdańska, Warszawy i Łodzi pragniemy ukazać, jakie skutki dla wszystkich spowodują zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.