Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

ROD "Niezapominajka" w sprawie zagrożeń dla ROD - 15.01.2019

W imieniu rodziny działkowej ROD "Niezapominajka" apelujemy do władz samorządowych, aby podejmowane decyzje nie zagrażały istnieniu ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów Torunia Lewobrzeżnego wobec zagrożeń dla istnienia ROD - 15.01.2019

Zmiana rodzinnych ogrodów działkowych na sztuczne tereny zielone jest marnotrawstwem pieniędzy miejskich, mogącym przynieść jedynie negatywne konsekwencje dla tysięcy mieszkańców w związku z likwidacją ogrodów.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Koło Kani" w Toruniu - 15.01.2019

W związku z tym, że grunty, na których się znajdują ogrody są prawdziwą gratką dla deweloperów i inwestorów, można uznać, iż utworzenie parków czy placów zabaw jest jedynie wymówką, by zlikwidować ROD, a w rzeczywistości jest to pierwszy krok w celu wyprzedania gruntów.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców z ROD "Transportowiec" w Grudziądzu - 15.01.2019

Solidaryzując się z działkowcami z rodzinnych ogrodów działkowych z Gdańska, Warszawy i Łodzi pragniemy ukazać, jakie skutki dla wszystkich spowodują zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego.

czytaj więcej

Zarząd ROD "Zielony Zakątek" w Chodzieży: Jedność jest naszą siłą - 15.01.2019

Kierujemy do Pana Prezydenta m. st. Warszawy apel, jako dowód naszej solidarności z ROD "Pokój" w Warszawie w walce o zachowanie dotychczasowego zapisu dla ogrodu "zieleń działkowa" w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju w sprawie zagrożeń dla ROD - 14.01.2019

Polscy działkowcy przez ponad 30 lat zmagają się z rozmaitymi próbami i atakami władzy państwowej, parlamentarzystów i polityków, obliczonymi na rozbicie jedności działkowców, likwidację PZD tylko i wyłącznie po to, aby zawładnąć gruntami ogrodów i przeznaczyć je na inne cele. Zdecydowanie trzeba przeciwstawić się wszystkim próbom likwidacji ogrodów działkowych w Polsce.

czytaj więcej

Apel Kolegium Prezesów ROD w Pile w sprawie ROD „Pokój” w Warszawie - 14.01.2019

Jako przedstawiciele ROD miasta Piły po zapoznaniu się z informacjami medialnymi nt. założeń do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, w którym to planuje się na terenie ROD „Pokój” zorganizować „teren zieleni urządzonej z udziałem narzędzi sportu i rekreacji” stwierdzamy, że na takie inicjatywy władz miasta nie można nie reagować.

czytaj więcej

List z ROD "GWDA" w Pile do Prezydenta Warszawy - 14.01.2019

Postanowiliśmy skierować do Pana list w poczuciu solidarności z działkowcami ROD "Pokój" w Warszawie. Zarząd ROD "GWDA" w Pile prosi Pana Prezydenta o zachowanie dotychczasowej funkcji dla tego ogrodu w miejscowym planie zagospodarowania m.st. Warszawy.

czytaj więcej

List Zarządu ROD "Kolejarz" w Pile do Prezydenta m.st. Warszawy - 14.01.2019

Jesteśmy zaniepokojeni informacjami dotyczącymi ROD "Pokój" w Warszawie, dla którego władze samorządowe proponują zmienić przeznaczenie z "zieleni działkowej" na "teren zieleni urządzonej" - ogólnodostępny park.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Częstochowie w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD - 11.01.2019

Po raz kolejny ogrody działkowe, szczególnie w dużych miastach, są łakomym kąskiem dla lokalnych elit politycznych. Dlatego zasadna jest pełna determinacja całego środowiska działkowego w celu obrony ogrodów przed kolejnymi próbami ich likwidacji.

czytaj więcej

Zarząd ROD "Malwa" w Pile: Nie możemy milczeć - 11.01.2019

W imieniu 251 rodzin posiadających działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Malwa" w Pile wyrażamy sprzeciw dla tak niekorzystnych zapisów proponowanych w miejscowych planach zagospodarowania miast w Warszawie, Łodzi i Gdańsku dla gruntów ogrodów działkowych.

czytaj więcej

Zarząd ROD "Pod Lipami" w sprawie zagrożeń dla istnienia ogrodów - 11.01.2019

Jako działkowcy, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD "Pod Lipami" w Pile z niepokojem odbieramy informacje w sprawie proponowanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących gruntów zajmowanych przez ogrody działkowe w Warszawie, Gdańsku i Łodzi.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Pile w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD - 11.01.2019

Obserwujemy tworzące się lobby i inicjatywy, które usiłują wykazać wyższość publicznych parków, skwerów i placów zabaw nad rodzinnymi ogrodami działkowymi. Popieramy stanowisko Krajowego Zarządu PZD i stajemy w obronie ogrodów, które mogą być narażone na likwidację w wyniku niemądrych decyzji władz samorządowych.

czytaj więcej

List Kolegium Prezesów ROD Grudziądz Północ - 10.01.2019

Nasze ogólnopolskie stowarzyszenie po raz kolejny musi walczyć o istnienie ogrodów działkowych. W mediach związkowych pojawiły się informacje o zagrożeniu istnienia ROD w Gdańsku, Łodzi, Warszawie. Nowe władze, nowe plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany, które nie są korzystne dla działkowców.

czytaj więcej

Apel Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD do Rady Miasta Gdańska - 10.01.2019

Nie będziemy bezczynnie przyglądać się, jak przez jedna nieprzemyślaną decyzję Rady Miasta Gdańska, tysiące działkowców utraci to, co dla wielu z nich jest najcenniejsze - działki w ROD.

czytaj więcej

Apel Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD do Rady Miasta Stołecznego Warszawy - 10.01.2019

Okręg Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców czuje się niezwykle poruszony problemem planowanej likwidacji ogrodów, jaki dotknął naszych przyjaciół z Okręgu Mazowieckiego PZD, a przede wszystkim działkowców z warszawskich ROD.

czytaj więcej

Stanowisko Zarządu ROD "Nad Białką" w Częstochowie w sprawie kolejnych zagrożeń - 09.01.2019

Ogrody działkowe to wielka ponad milionowa rodzina, która solidaryzuje się z tymi, których dotyczą kolejne ataki - czytamy w stanowisku Zarządu ROD "Nad Białką" w Częstochowie, przyjętym na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2019 roku.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD w innych Okręgach - 08.01.2019

W związku z zagrożeniem istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie takich miast, jak: Warszawa, Łódź czy Gdańsk, Okręg Toruńsko-Włocławski PZD pragnie przekazać wyrazy wsparcia w stronę przyjaciół z innych Okręgów, Jednostki Krajowej, a przede wszystkim działkowców, którzy znów muszą żyć w strachu o utratę działek.

czytaj więcej

 


Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio