Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Ustawa

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku. 

 

Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.