Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Pozyskiwanie środków z UE i WFOŚIGW

 

  1. Uchwała nr 155/2016 Prezydium KR PZD z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zrealizowania przez okręgi zadania inwestycyjnego ze środków unijnych lub krajowych w wytypowanych ROD

  2. Uchwała nr 364/2015 Prezydium KR PZD z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie pełnomocnictw dla zarządów ROD do występowania o dofinansowanie z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych

  3. Uchwała nr 338/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia zarządów ROD do występowania z wnioskami o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich 

  4. Uchwała NR 3/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD

  5. Uchwała Nr 4/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie pozyskiwania środków z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.