Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenia "działkowców" - szczytne hasła, niskie pobudki, jeszcze gorsza praktyka

Nawet sporadyczne przypadki samowoli budowlanych, zamieszkiwania, czy prowadzenia działalności gospodarczej na działkach w ROD są wykorzystywane przez gminy do negowania statusu ROD. Skutki nieprzestrzegania prawa przez nielicznych mogą więc być groźne dla wszystkich działkowców w ROD. Z tego też względu Związek od zawsze sprzeciwiał się takim „reformatorom” i dążył do zablokowania ich działań (czytaj więcej).

2.Stowarzyszenie z Ostrołęki

Po tym jak zlikwidowany został OZ w Ostrołęce, jego dotychczasowy prezes W. Czaplicki nadal pobierał nienależnego wynagrodzenia, a także nielegalne posługiwanie się atrybutami związkowymi nieistniejącego okręgu i funkcji. Odmówił także przekazania dokumentacji rozwiązanego okręgu nowo powstałemu okręgowi mazowieckiemu. Ponieważ Związek zaczął egzekwować od niego prawo, Czaplicki stał się jego jawnym wrogiem PZD. Wrogość wobec PZD pozostała do dziś, bo był zmuszony oddać co do grosza wszystko co pobrał niezgodnie z prawem.(czytaj więcej).

Uchwała Krajowej Rady PZD w sprawie odwołania Wiesława Czaplickiego z członka KR PZD za niewykonywanie przyjętych obowiazków i działanie na szkodę Związku.


3. Łamanie prawa budowlanego w rodzinnych ogrodach działkowych nie popłaca, o czym wie najlepiej Ireneusz J. z ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 4 kwietnia 2012r. wydał wyrok w imieniu RP oddalający skargę Ireneusza J. z ROD Kwitnąca Dolina w Swarzędzu na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego (czytaj więcej).


4.  Ogólnopolskie Towarzystwo Ogrodów Działkowych przykładem niezrozumienia idei ogrodnictwa działkowego.

Janowi Świątkowi bardzo zależało na zameldowaniu na swojej działce, ponieważ zamieszkiwał tam wraz z rodziną – jak się okazało – w domu ponadnormatywnym i wielokondygnacyjnym, przekraczającym w sposób znaczny parametry określone w regulaminie POD (obecnie ROD) – ustawa prawo budowlane. Już na etapie powstawania domu ówczesny prezes ogrodu nakazał Panu Świątkowi zaprzestania budowy tak wielkiego budynku. Jednak zostało to całkowicie zignorowane.5. O co naprawdę walczy stowarzyszenie SIDOD z Olsztyna?

SIDOD jest nierozerwalnie związane z jedną osobą – Romanem Michalakiem. Od samego początku  dążył on usilnie do uwłaszczenia się na przydzielonej mu działce, na której posadowiono zwykły dom mieszkalny. Nigdy nie miał zamiaru korzystać z działki jako miejsca rekreacji, wypoczynku, czy realizacji zamiłowań ogrodniczych.

 

 

6. Raport o genezie powstania i metodach działania Namysłowskiego Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych "STORCZYK" w Namysłowie  

ROD „PRZYSZŁOŚĆ" w Namysłowie w odróżnieniu od 110 ROD funkcjonujących w okręgu Opolskim PZD oprócz ogólnopolskiego zmasowanego i agresywnego ataku na związek musi walczyć z lokalnymi strukturami, kierowanymi przez byłych działkowców PZD, którym obcy jest obowiązujący porządek prawny, poczucie sprawiedliwości społecznej czy wreszcie powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego (czytaj więcej).


 7. Roman M. uczestnikiem rozprawy PZD w Trybunale Konstytucyjnym?


8. OZ w Bydgoszczy: "Z ogromnym oburzeniem przyjęliśmy informację o dopuszczeniu do udzialu w postępowaniu przed TK w sprawie zastrzeżenia ustawy o ROD - oprócz Stowarzyszenia Inicjatyw Demokratycznych w Ogrodach Działkowych Sido z Olsztyna - również Ogólnopolskiego Towarzystwa Ogrodów Dzialkowych w  Bydgoszczy" (czytaj więcej).


9. Prawdziwe oblicze Ireneusza Jarząbka

Prace nad nową ustawą dobiegają końca. Działkowcy liczą na szybką decyzję Senatu oraz podpis Prezydenta, aby przepisy weszły w życie już od nowego roku. Dzięki temu nie utracą praw do gruntów i majątku, a w efekcie – uchronią swoje ogrody przed likwidacją. Tymczasem im bliżej przyjęcia ustawy, tym zacieklejsze ataki ze strony grupki osób, które przedstawiają się jako przedstawiciele „niezależnych” działkowców. (czytaj więcej)


 

10. Reakcja działkowiczki na wypowiedź Ireneusza Jarząbka

„Kiedy zaczęto zbierać podpisy pod Obywatelskim projektem ustawy o rod, bardzo chętnie podpis taki złożyłam - ja, moi znajomi i rodzina, dlatego ośmielam się odnieść do wypowiedzi z dnia wczorajszego, jakie padały na posiedzeniu Komisji z ust p. Jarząbka oraz jego pełnomocnika, że jakoby działkowcy bezmyślnie podpisywali "jakieś" listy. Nie jest to prawdą, każda z osób wykazująca chęć zapoznania się z treścią ustawy otrzymywała jej tekst”- pisze Justyna Sulikowska z Rzeszowa. (czytaj więcej)

11. „Uważam, że to my powinniśmy powiadomić prokuraturę o oszczerstwach pana Jarząbka”

„Teraz ten człowiek zarzuca nam przestępstwa i ubliża. Dziwię się tez jego prawnikowi, że podjął się pomocy prawnej i sam nie wstydzi się w sposób bezczelny zarzucać nam tego samego i straszyć nas prokuratura, CBA” – pisze Zygmunt Kacprzak z Radomia (czytaj więcej)

12. Stanowisko OZ PZD w Szczecinie w sprawie pisma Grażyny Piszczoły zamieszczonego na stronie internetowej Senatu

„Zarzuty podnoszone pod adresem Sejmu, Polskiego Związkowi Działkowców są kłamstwami, jak również są wytworem wyimaginowanej chorej wyobraźni autorki, zmierzającej swoim wystąpieniem do dewaluacji wartości przyjętej przez Sejm ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dniu 22 listopada br. a skierowanej do Senatu” -  (czytaj więcej)

13. OZ PZD w Olsztynie reaguje na pismo Stowarzyszenia Inicjatyw Demokratycznych w Ogrodach Działkowych

„W związku z ukazaniem się pisma Stowarzyszenia Inicjatyw Demokratycznych w Ogrodach Działkowych podpisanego przez Pana Romana Michalaka należy wyjaśnić, że jest to kolejna na przestrzeni ostatnich kilku lat wypowiedź w/w mijająca się z faktami i prawdą” – (czytaj więcej)

14. Reakcja OZ PZD w Zielonej Górze na bezpodstawne oskarżenia wobec PZD

„Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze zapoznał się z pismem pana Romualda Pierzyńskego, które zostało opublikowane na stronie internetowej Senatu jako jedna z uwag obywatelskich dotyczących rozpatrzenia przez komisje senackie w dniu 03.11.2013r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych W nawiązaniu do tego pisma uprzejmie informujemy, że oskarżenia zawarte w liście pana Pierzyńskiego są niezgodne z prawdą” – (czytaj więcej)

15. Życiowa rola I. Jarząbka w Senacie RP

Ireneusz Jarząbek był częstym uczestnikiem posiedzeń podkomisji oraz komisji sejmowych podczas prac nad ustawą o ogrodach działkowych. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach mianował się on na „odnowiciela” ogrodnictwa działkowego oraz „wybawiciela” wszystkich polskich działkowców. Uznawał, iż on najlepiej wie jak powinna wyglądać nowa ustawa o ogrodach działkowych – (czytaj więcej)

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.