Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Fundusze PZDFundusz Obrony

 1. Uchwała nr 8/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD
 2. Uchwała nr 9/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustalenia odpisu na Fundusz Obrony ROD z części partycypacji należnej jednostce krajowej PZD


Fundusz Oświatowy

 1. Uchwała nr 6/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Oświatowego PZD
 2. Uchwała nr 5/XVII/2001 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 grudnia 2001r. (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.) w sprawie Funduszu Oświatowego  PZD
 3. Uchwała Nr 18/2002 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lutego 2002 r. (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.) w sprawie funkcjonowania, zasilania i wykorzystywania Funduszu Oświatowego PZD


Fundusz Rozwoju ROD

 1. Uchwała nr 11/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju ROD w PZD
 2. Uchwała nr 255/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad i kryteriów udzielania i rozliczania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych z krajowego i okręgowego Funduszu Rozwoju ROD
 3. Uchwała nr 259/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie stanowisk inspektorów do spraw inwestycji w jednostkach terenowych PZD i jednostce krajowej PZD
 4. Uchwała nr 254/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia i rozliczenia środków finansowych pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia terenu ROD

 

 

Fundusz Statutowy


Fundusz Samopomocowy w PZD

 1. Uchwała nr 12/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania
 2. Uchwała nr 256/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania i zwrotu pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD
 3. Uchwała nr 257/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie rezerwy oraz wysokości oprocentowania w roku 2015 pożyczek udzielanych z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych


Fundusz przeznaczony na usuwanie klęsk żywiołowych w ROD

 1. Uchwała nr 13/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad funkcjonowania w Polskim Związku Działkowców Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD
 2. Uchwała nr 258/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD, nadzoru ich wydatkowania oraz rozliczania

Fundusz Budowa Siedzib dla Zarządów ROD
 

1. Uchwała nr 153/2018 Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 kwietnia 2018 r.  w sprawie zasad funkcjonowania w Polskim Związku Działkowców Funduszu przeznaczonego na budowę siedzib dla Zarządów ROD.

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.