Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Członkostwo w PZD i składka


  1. Uchwała nr 2/XVIII/2017 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2018 roku

  2. Uchwała nr 294/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie statusu osób pozbawionych członkostwa w PZD w ramach postępowania wewnątrzorganizacyjnego

  3. Uchwała nr 4/IV/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2016 r.

  4. Uchwała nr 7/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie podziału podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki

  5. Uchwała nr 5/XXIII/2014 KR PZD w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej z PZD w 2015 r.

  6. Uchwała Nr 6/V/2008 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 listopada 2008 r. (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)w sprawie wpisowego w Polskim Związku Działkowców 

  7. Uchwała Nr 2 /XV/2013 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie składki członkowskiej w Polskim Związku Działkowców na rok 2014

 

 

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.