Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Sprawy różne

Prawo w PZD

 1. Uchwała Prezydium Krajowej Rady PZD 355/2016 z 15 września 2016 r.  ws. wprowadzenia wytycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczących niepełnosprawności działkowców - 15.09.2016 (uchwała zawiera wytyczne)

 2. Uchwała nr 294/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie statusu osób pozbawionych członkostwa w PZD w ramach postępowania wewnątrzorganizacyjnego

 3. Uchwała nr 2/VII/2016 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie interpretacji postanowień § 14 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 2
  Statutu PZD

 4. Uchwała nr 3/VI/2016 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie interpretacji Statutu PZD w zakresie decydowania przez zarząd ROD o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego ROD w trakcie kadencji

 5. Uchwała nr 260/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwał Prezydium Krajowej Rady PZD

 6. Uchwała nr 1/III/2015 KR ZPD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu ROD

 7. Uchwała nr 2/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchylenia uchwał KR PZD

 8. Uchwała Nr 2/XXX/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie projektu statutu Polskiego Związku Działkowców


Sprawy organizacyjne

 

 1. Uchwała nr 21/V/2016 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie 35-lecia Polskiego Związku Działkowców
 2. Uchwała nr 357/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych PZD  i członków organów PZD w Biuletyn Informacyjny w roku 2016 oraz finansowania kosztów jego wydania
 3. Uchwała nr 355 /2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dostarczania Informatora działkowca do rodzinnych ogrodów działkowych w roku 2016
 4.  Uchwała nr 356/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dostarczania miesięcznika „działkowiec” do rodzinnych ogrodów działkowych w roku 2016
 5. Uchwała nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań                                                                                                                         * wytyczne
 6. Uchwała nr 354/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zakupu książki pt. „Ekologiczna ochrona roślin na działce”
 7. Uchwała nr 1/XXIV/2015 KR PZD w sprawie kampanii sprawozdawczo - wyborczej w PZD w 2015 roku
 8. Uchwała nr 1/XXIV/2015 KR PZD w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
 9. Uchwała nr 10/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad wydawania ruchomości i nieruchomości oraz dokumentacji i pieczątek PZD nowo wybranemu lub powołanemu organowi PZD w ROD


Inne

 1. Uchwała nr 2/XXIII/2014 KR PZD w sprawie powołania I Wiceprezesa PZD
 2. Uchwała nr 3/XXIII/2014 KR PZD w sprawie dokooptowania Pana Edwarda Galusa do składu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.