Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„Ustawa jest korzystna i dla ogrodów i dla działkowców…" - 18.04.2014


…takimi słowami podsumował działanie rodzinnych ogrodów działkowych przez pierwsze cztery miesiące obowiązywania nowego prawa Zenon Walas z ROD Prochownia w Kielcach. Opinia ta nie jest odosobniona. Rację przyznają mu również inni miłośnicy wypoczynku na łonie natury. 

czytaj więcej

Jest już najnowsza „Zielona Rzeczpospolita” - 18.04.2014

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się już najnowszy, wiosenny numer „Zielonej Rzeczpospolitej”. KR PZD rozesłała go do swoich jednostek okręgowych oraz do poszczególnych ROD.

czytaj więcej

Nowy "Informator działkowca" - 18.04.2014

Do wszystkich Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych wysłany został najnowszy numer "Informatora działkowca".  Można w nim znaleźć m.in. informacje na temat trwających w KR PZD prac nad Statutem oraz chęci podjęcia przez PZD dialogu i współpracy z ZMP w celu wypracowania zasad współdziałania, które pogodzą rozwój miast z dalszym istnieniem ogrodów działkowych. Zamieszczono w nim również informacje o powstających w ogrodach działkowych  hotelach dla pszczół oraz  porady ogrodnicze, które mogą okazać się bardzo pomocne podczas wiosennych prac na działkach. Zachęcamy do czytania!

czytaj więcej

Działkowcy apelują do ZMP o zaniechanie działań przeciwko nowej ustawie - 18.04.2014

„Samorządy miast polskich są samorządami społeczności mieszkańców a zatem również mieszkających w tych miastach działkowców. Zamierzając oprotestować zawarte w ustawie przepisy wystąpicie Państwo przeciwko interesom swoich mieszkańców” – piszą działkowcy z ROD im. Huty Szkła „Ujście” w Ujściu.

czytaj więcej

"Nie wolno likwidować tego, co funkcjonuje przez wiele lat służąc zwykłym ludziom" - 18.04.2014

„Ogrodom działkowym trzeba pomagać, a nie otwierać furtki do ich likwidacji i to w dodatku bez odszkodowania dla działkowców ani też zapewnienia terenów zastępczych” – piszą działkowcy z ROD „Związkowiec” w Żarach w liście do Prezesa ZMP.

czytaj więcej

Działkowcy chcą wycofania wniosku ZMP - 18.04.2014

„My działkowcy zwracamy się do Pana Prezydenta RP by nie ulegał tym naciskom i oddalił wniosek ZMP. A Pana panie Przewodniczący prosimy o zaniechanie jakichkolwiek działań przy podważaniu przepisów nowej Ustawy” – czytamy w stanowisku działkowców z ROD „Szczepin” we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Żądamy zachowania naszych praw" - 18.04.2014

„Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych wywalczona wieloma wyrzeczeniami, wyjściem działkowców na ulicę zabezpiecza nasze prawa i nakłada na Gminy obowiązki. Czy nie jesteście państwo w stanie tym obowiązkom podołać? Czy Trybunał Konstytucyjny ponownie ma się pochylać na Naszą ustawą?” – pytają działkowcy z ROD „Gajówka” w Wodzisławiu Śląskim w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Działkowcy zaniepokojeni wnioskiem Związku Miast Polskich - 18.04.2014

„Zwracamy się do Pana Prezydenta a także posłów i senatorów o stanowcze NIE dla nieuzasadnionego wniosku. Wszyscy włożyliśmy wiele pracy i wysiłku w przygotowanie i uchwalenie tej ustawy, więc nie pozwólmy tego zaprzepaścić” – czytamy w liście działkowców z ROD im. J. Słowackiego w Rogoźnie do Prezydenta.

czytaj więcej

Burmistrz Mieroszowa wyraża odmienne stanowisko od zawartego we wniosku ZMP - 17.04.2014

„Jako Burmistrz Miasta Mieroszów popieram treść nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, bowiem nie zawiera ona żadnych niekorzystnych dla gmin rozwiązań. Reguluje ona we właściwy sposób wzajemne stosunki miast, gmin i działkowców” – pisze Andrzej Laszkiewicz w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Miasto musi współpracować z działkowcami - 17.04.2014


16 kwietnia w Pałacu Ślubów w Warszawie odbyła się debata na temat przyszłości ogrodów działkowych w miastach. Wydarzenie było częścią cyklu „Zmieniamy Warszawę. Warszawę 2.0”. Sala pękała w szwach, co było zasługą przede wszystkim Polskiego Związku Działkowców, który zadbał, aby o debacie dowiedzieli się zainteresowani problemem działkowcy. W trakcie dyskusji pojawiło się wiele głosów, wzywających miasto do współpracy z użytkownikami działek.

czytaj więcej

"Nasze działki są dla nas wielką radością" - 17.04.2014

„Nowelizacja, co dopiero uchwalonej ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i przyjęcie wnioskowanych przez ZMP rozwiązań doprowadzi do likwidacji wielu rodzinnych ogrodów działkowych bez możliwości ich odtworzenia” – piszą uczestnicy walnego zebrania ROD „Północ” w Międzyborzu w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

"Nie podzielamy stanowiska Związku Miast Polskich" - 17.04.2014

"Odnosząc się do zarzutów niekonstytucyjności artykułów dotyczących likwidacji ogrodów i należnych z tego tytułu rekompensat dla działkowców i stowarzyszeń działkowych, uważamy, że zarzuty są bezpodstawne" - czytamy w stanowisku walnego zebrania ROD im. Piast we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Ustawa zapewnia zachowanie praw działkowców i właścicieli gruntów" - 17.04.2014

"Apelujemy o odstąpienie od zamysłów nowelizacji, pozostawiając dobre prawo, które ma służyć przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych i wycofanie wniosku skierowanego do Prezydenta RP z dnia 20.12.2013r., który jest krzywdzący dla społeczności działkowej" - piszą uczestnicy walnego zebrania ROD "Wiśnia" w Zabrzu w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

"Nie zgadzamy się z takim stanowiskiem" - 17.04.2014

„Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Popiel” w Kruszwicy apelują do Związku Miast Polskich o wycofanie wniosku złożonego do Prezydenta RP o skierowanie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w liście do Związku Miast Polskich.

czytaj więcej

Działkowcy oburzeni postępowaniem ZMP - 17.04.2014

„Apelujemy do Związku Miast Polskich o szczegółową analizę aktu prawnego jakim jest ustawa o ROD i nie kompromitowanie się w oczach społeczeństwa polskiego” – piszą w liście do Ryszarda Grobelnego działkowcy z ROD „Północ” w Międzyborzu.

czytaj więcej

"Stanowisko Związku Miast Polskich godzi w nas działkowców" - 17.04.2014

"To my od wielu pokoleń swą ciężką pracą doprowadziliśmy tysiące hektarów nieużytków do obecnej postaci. Żądamy kategorycznie wycofania wniosku" - piszą działkowcy z ROD "Hańcza" w Suwałkach w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Działkowcy apelują do Ryszarda Grobelnego o wycofanie wniosku skierowanego do Prezydenta - 17.04.2014

„Uważamy, że wniosek Związku Miast Polskich stanowi zagrożenie dla zapisów ustawy oraz przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce” – piszą działkowcy z ROD im. gen. K. Świerczewskiego w Kamieniu Pomorskim w liście do Prezesa ZMP.

czytaj więcej

„W artykule zabrakło rzetelności” - pisze OZ Świętokrzyski w odpowiedzi na tekst opublikowany w "Gazecie Wyborczej" - 16.04.2014

14 kwietnia 2014 w „Gazecie Wyborczej” został opublikowany artykuł Marka Wielgo pod tytułem „Ogrody w rękach działkowców”, dotyczący nowej ustawy o ogrodach działkowych. Okręgowy Zarząd Świętokrzyski Polskiego Związku z Działkowców w Kielcach nie zgadza się z tym tezami. W polemice z dziennikarzem wymienia korzyści, płynące z pozostania w srukturach Związku. Wskazuje między innymi na doświadczenie i skuteczność PZD w walce o dobro działkowców.

czytaj więcej

Ogrody działkowe przyszłością naszych miast - 16.04.2014

„Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować” – mówił podczas odbywającego się w miniony piątek i sobotę seminarium  naukowego na SGGW, zatytułowanego „Przyszłość ogrodów działkowych w miastach” prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej

Dziennik Trybuna: "Czy działkowcy zamykają się na działkach? " - 16.04.2014

„Każdego roku policja notuje tysiące włamań do altanek i na działki. Ginie prawie wszystko - od sprzętu ogrodniczego, po owoce i warzywa, a nawet drzewa, które złodzieje kradną na opał. Ci, którzy tak chętnie grodzą własne osiedla i domy, głośno tupią nogami i krzyczą „skandal", gdy widzą zamkniętą bramę ogrodu działkowego” – czytamy w Trybunie.

czytaj więcej

Copyright © 2014 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio