Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Regulamin Komisji Rewizyjnych


Uchwała nr 6/XV/2018

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie uchwalenia znowelizowanego Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD

 

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt.2 Statutu PZD postanawia:

 

§ 1.

 

Wprowadzić do stosowania i przestrzegania znowelizowany Regulamin Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3.

 

Odpisem Uchwały powiadomić Prezesa Polskiego Związku Działkowców.

 

 

 

               Sekretarz                                                             Przewodnicząca

 

   mgr Roman Żurkowski                                                 inż. Maria Fojt            

 

 

Warszawa, dnia 22 czerwca 2018 roku        

TREŚĆ REGULAMINU KOMISJI REWIZYJNYCH PZD


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.