Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Sprawy gospodarki gruntami

 

Roszczenia

 1. Uchwała nr 223/2015 Prezydium KR PZD z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zadań dla okręgowych zarządów PZD w zakresie roszczeń do gruntów rodzinnych ogrodów działkowych
 2. Uchwała nr 227/2015 Prezydium KR PZD z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji prawnej ROD lub jego części w związku z realizacją roszczenia do gruntu ROD


Wyłączenia ROD

Likwidacje ROD

 1. Uchwała Prezydium KR PZD 356/2016 z 15 września 2016 r. ws. składania przez OZ PZD sprawozdań z czasowych zajęć terenu rodzinnych ogrodów działkowych

  + Tabelka do powyższej uchwały

 2. Uchwała Prezydium KR PZD 357/2016 z 15 wrzesnia 2016 r. ws. sprawozdawczości organów PZD z procesu likwidacji ROD

 3. Uchwała nr 250/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji ROD dokonywanych na cel publiczny

 4. Uchwała nr 251/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji ROD dokonywanych na cel niepubliczny

 5. Uchwała nr 252/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w zakresie dróg publicznych

 6. Uchwała nr 253/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie czasowego zajęcia terenu ROD

 7. Uchwała nr 219/2015 Prezydium KR PZD z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu gruntu na rzecz właściciela w związku z niezagospodarowaniem terenu przez PZD

 

Inwestycje i remonty

 


Art. 76 ustawy o ROD


Inne

 1. Uchwała nr 262/ 2015 Prezydium KR PZD z dnia 20 października 2015 r. w sprawie studium i planów zagospodarowania przestrzennego tworzonych przez gminy

 2. Uchwała nr 220/2015 Prezydium KR PZD z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu obciążenia majątku trwałego PZD poprzez ustanawianie służebności przesyłu

 3. Uchwała nr 222/2015 Prezydium KR PZD z dnia 30 września 2015 r. w sprawie łączenia i podziału ROD

 4. Uchwała nr 224/2015 Prezydium KR PZD z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla zarządów ROD i ogrodów objętych ustawą śmieciową

 5. Uchwała nr 225/2015 Prezydium KR PZD z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Rejestru ROD funkcjonujących w Polskim Związku Działkowców

 6. Uchwała nr 16/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ewidencji prawa użytkowania wieczystego na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne PZD

 7. Uchwała nr 226/2015 Prezydium KR PZD z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wypisu z Rejestru Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących w PZD

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.