Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Finanse

  1. Uchwała nr 364/2015 Prezydium KR PZD z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie pełnomocnictw dla zarządów ROD do występowania o dofinansowanie z funduszy europejskich, krajowych i lokalnych

  2. Uchwała nr 350/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych

  3. Uchwała nr 3/IV/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2016 r.

  4. Uchwała nr 4/IV/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2016 r.

  5. Uchwała nr 1/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 4/XXIII/2014 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 grudnia 2014 r.

  6. Uchwała nr 2/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych

  7. Uchwała nr 3/XXVIII/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie wprowadzenia zmiany w określeniu zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych

  8. Uchwała nr 4/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych w PZD wg zasad określonych przez ustawę o rachunkowości dla jednostek mikro

  9. Uchwała nr 5/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego z działalności statutowej w jednostkach organizacyjnych PZD

 

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.