Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy

Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 418/2022 z dnia 13 października 2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny” - 14.10.2022

Krajowy Zarząd  PZD Uchwałą nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”, a uchwałą nr 406/2022 z dnia 6 października 2022 r. powołał komisję konkursową ds. konkursu „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”, której celem było ocena zgłoszeń oraz przedstawienie Krajowemu Zarządowi PZD propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

czytaj więcej

Uchwała nr 417/2022 Krajowego Zarządu PZD z dnia 13 października 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkurs krajowego pn. „Warzywnik Roku 2022” - 14.10.2022

Krajowy Zarząd  PZD Uchwałą nr 264/2022  z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłosił konkurs krajowy „Warzywnik Roku 2022”. Do konkursu wpłynęło 27 zgłoszeń, które Komisja  Konkursowa szczegółowo zweryfikowała i oceniła zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu.

czytaj więcej

UCHWAŁA NR 338/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka Roju 2022” - 26.09.2022

Krajowy Zarząd  PZD Uchwałą nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka Roku 2022”. Do konkursu wpłynęło 51 zgłoszeń, które Komisja Konkursowa szczegółowo zweryfikowała i oceniła zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu. Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę ocenę przedłożoną przez Komisję Konkursową postanawia:

czytaj więcej

UCHWAŁA nr 337/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” - 26.09.2022

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 277/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku ogłosił konkurs krajowy dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”. Do konkursu zostały zgłoszone 23 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu zapewniającymi działkowcom, a także ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD.  

czytaj więcej

Trudny wybór ROD do konkursu 40 lecia PZD - 01.08.2022

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD przystąpił do procesu wyłonienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu jego działania do  udział w „Wielkim Konkursie dla uczczenia Jubileuszu 40 - lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” zorganizowanego przez Krajowy Zarząd PZD.

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” - 24.06.2022

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 277/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”. Konkurs przeznaczony jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD wyróżniających się pod względem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do potrzeb ogrodu i współczesnych czasów.

czytaj więcej

Okręg PZD w Bydgoszczy ogłasza konkurs reporterski pn. „Wakacje z rodziną na działce” - 22.06.2022

Zapraszamy działkowców i ich rodziny do tworzenia albumów z fotografiami i opisami pokazującymi wakacyjne życie na działce ROD! Konkurs skierowany jest do rodzin działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) zrzeszonych w Okręgu bydgoskim Polskiego Związku Działkowców.

czytaj więcej

Konkurs techniczny pn. “Hotel dla owadów zapylających” - 22.06.2022

Mamy zaszczyt ogłosić nowy konkurs na “Hotel dla owadów zapylających” – zapraszamy do udziału. Szczegóły w poniższym regulaminie.

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny” - 15.06.2022

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2022” - 13.06.2022

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 263/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2022”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2022” - 13.06.2022

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 264/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Warzywnik Roku 2022”. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

czytaj więcej

Konkurs na największą dynię z cennymi nagrodami! - 21.02.2022

Ogród Botaniczny PAN w Powsinie zaprasza do udziału w I konkursie na największą dynię. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 października br. Celem konkursu organizowanego przez Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie jest m.in. popularyzacja uprawy dyni i jej walorów żywieniowych, wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu oraz edukacja i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z 18 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Reportaż z ROD - 18.11.2021

Krajowy Zarząd ROD Uchwałą nr 98/2021 z 8 kwietnia 2021 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD”, a Prezes PZD Zarządzeniem z 4 listopada 2021 r. powołał zespół do oceny prac zgłoszonych na konkurs. Do konkursu nadesłano 11 prac.Zespół przeanalizował wszystkie prace zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale nr 98/2021.  Ocenił, czy spełniają cel, którym było propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, głównie znaczenia ROD dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich poprzez zaprezentowanie w formie reportażu opatrzonego materiałem fotograficznym przykładów wdrażania programów PZD.

czytaj więcej

Konkurs „Mistrz upraw działkowych” rozstrzygnięty - 15.10.2021

Na posiedzeniu w dniu 30 września br., Zarząd ROD „Zalesie” w Rzeszowie dokonał rozstrzygnięcia konkursu „Mistrz upraw działkowych”. Zarząd postanowił przyznać równorzędne nagrody wszystkim działkowcom biorącym udział w konkursie.   

czytaj więcej

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „ROD 40-lecia PZD” - 24.09.2021

Krajowy Zarząd ROD Uchwałą nr 182/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „ROD 40-lecia PZD”, a Uchwałą nr 283/2021 z dnia 6 września 2021 roku powołał 9 – osobową komisję konkursową, której przewodniczył członek Krajowego Zarządu PZD – Pan Edwarda Galusa.Konkurs skierowany był do wszystkich ROD zrzeszonych w PZD, które w swojej działalności przyczyniły się do utrzymania i rozwoju tradycji ogrodów działkowych w Polsce, a także realnie przyczyniły się do promowania znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez m.in. wdrażanie Programów PZD. 

czytaj więcej

Wyniki konkursu - 02.09.2021

W dniu 29 sierpnia 2021 r. w Filharmoni Częstochowskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w konkursie „Najpiękniejsza Działka w ROD” .Po dokonaniu oceny Komisja powołana przy Urzędzie Miasta  postanowiła  przyznać pierwszą nagrodę w wysokości 900 zł brutto, drugą nagrodę w wysokości 600 zł brutto i dwie równorzędne trzecie nagrody w wysokości 450 zł brutto.

czytaj więcej

Konkurs okręgowy pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD” rozstrzygnięty - 02.09.2021

Dnia 7 maja 2021 roku Okręgowy Zarząd Łódzki PZD ogłosił konkurs pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD”. Konkurs skierowany był do wszystkich działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Okręgu Łódzkim Polskiego Związku Działkowców. 

czytaj więcej

Konkurs krajowy pn. "Najpiękniejsza działka w ROD " rozstrzygnięty!!! - 30.08.2021

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 140/2021 z dnia 4 maja 2021 r. ogłosił konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka w ROD”. Konkurs, który zorganizowany został w związku z obchodami Jubileuszu 40-lecia PZD, skierowany był do działkowców posiadających tytuł do działki w ROD należących do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. 

czytaj więcej

Okręgowy Konkurs “Kronika ROD – 40 lat historii ogrodu” - 05.08.2021

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie w dniu 23 lipca 2021 r. podjął Uchwałę Nr 1/X/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego: “Kronika ROD – 40 lat historii ogrodu”. Celem konkursu jest zaprezentowanie Kronik ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowanych Zarządów ROD w tworzenie Kronik ogrodowych.

czytaj więcej

Okręgowy Konkurs “Wspomnienia Działkowców – Moje 40 lat w PZD” - 05.08.2021

Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie w dniu 23 lipca 2021 r. podjął Uchwałę Nr 2/X/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego: “Wspomnienia Działkowców – Moje 40 lat w PZD”. Do udziału w konkursie zapraszamy Działkowców oraz byłych Działkowców poprzez zgłoszenie pracy twórczej na jeden z zaproponowanych w regulaminie tematów.

czytaj więcej

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio