Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Jak działka zmieniła życie moje i mojej rodziny” - 04.12.2023

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 394/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Jak działka zmieniła życie moje i mojej rodziny”.

„Jak działka zmieniła życie moje i mojej rodziny” jest konkursem publicystycznym,  przeznaczonym dla działkowców, którzy nabyli tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD nie wcześniej niż w 2019 roku.

Celem konkursu jest promowanie wartości, jakie niesie ze sobą posiadanie prawa do działki, w szczególności możliwości prowadzenia własnych upraw warzyw i owoców. Konkurs ma pokazywać, jak działki stają się ważnym elementem życia osobistego, rodzinnego i społecznego, tworząc przestrzeń do produkcji zdrowej żywności, wspólnych działań, integracji i kontaktu z naturą. Prezentowanie historii sukcesu nowych działkowców ma służyć jako inspiracja dla tych, którzy rozważają rozpoczęcie swojej przygody z prowadzeniem działki.

Konkurs ma również docenić zaangażowanie i determinację nowych działkowców. W wielu przypadkach początek drogi z prowadzeniem działki może wydawać się wyzwaniem, wymagającym wysiłku i cierpliwości, jednak z czasem staje się fascynującą historią, w której każdy etap przynosi ogromne wartości, jest pełen wyzwań, sukcesów i doświadczeń. Zazwyczaj, pomimo wstępnych trudności, każda godzina włożona w pielęgnację działki przekłada się na korzyści nie do przecenienia. To, że działka zmienia życie jest faktem. To w jaki sposób je zmienia, dla każdego działkowca jest unikalne. Warto, poprzez ten konkurs, podzielić się swoimi historiami ze społecznością działkowców.

 

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przekazanie do Krajowego Zarządu PZD:

1.         Wypełnionego drukowanymi literami i podpisanego „Formularza zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Jak działka zmieniła życie moje i mojej rodziny””.

2.         Podpisanego czytelnie ”Oświadczenia uczestnika Konkursu Krajowego „Jak działka zmieniła życie moje i mojej rodziny””.

3.         Pracy konkursowej w postaci dokumentu programu Word oraz podpisanego skanu.

4.         Załącznika w postaci dokumentacji fotograficznej.

 

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 31 maja 2024 r. Zgłoszenia do konkursu można dokonać drogą elektroniczną przesyłając skan dokumentów oraz pliki tekstowe i zdjęcia na adres konkurs.publicystyczny@pzd.pl lub na nośniku elektronicznym przekazanym tradycyjną pocztą na adres: Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.

 

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;

II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

Wyróżnienie - nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł.

Organizator ma prawo przyznać większą liczbę wyróżnień.

Nagrodzeni działkowcy (I-III miejsce) otrzymają dyplomy oraz puchary konkursowe.

Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, w Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

Po rozstrzygnięciu konkursu KZ PZD podejmie decyzję o publikacji nagrodzonych i wybranych prac w książce. KZ PZD zdecyduje, czy wydawnictwo to będzie zawierało również prace konkursowe z ogłoszonego uchwałą KZ PZD nr 393/2023 konkursu krajowego „Działka – moja pasja”, czy prace z obu konkursów zostaną wydane w oddzielnych wydawnictwach.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Uchwała

Regulamin

Formularz

Oświadczenie

Zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.