Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Polityka Związku


Najwyższe statutowe grona Polskiego Związku Działkowców – Krajowy Zjazd Delegatów, Kongres, Krajowa Rada i Prezydium Krajowej Rady - wypowiadają się w najistotniejszych dla działkowców, ogrodów i Związku sprawach. Dotyczy to polityki wewnętrznej, ale także stosunku Związku do zjawisk powszechnych, budzących społeczne zainteresowanie i ważnych dla świadomego współistnienia i współdziałania Związku i ogrodów z samorządem lokalnym i społeczeństwem. Związek, za pośrednictwem stanowisk wypowiada się w sprawach ważnych dla funkcjonowania ogrodów i praw działkowców, określa stosunek PZD do konkretnych wydarzeń, a więc w ten sposób określa politykę Związku.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze stanowiska Związku, które są obowiązujące dla wszystkich organów PZD.

XII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZD


 1. Stanowisko XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie wykorzystania środków z programów unijnych na potrzeby ogrodnictwa działkowego
 2. Stanowisko XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie przestrzegania ustawy o ROD przez stowarzyszenia ogrodowe i ich członków
 3. Stanowisko XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
 4. Stanowisko XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie znaczenia ustawy reprywatyzacyjnej dla przetrwania ROD i zachowania praw działkowców
 5. Stanowisko XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie wyborów parlamentarnych
 6. Stanowisko XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie znaczenia samorządności, niezależności i apolityczności ruchu ogrodnictwa działkowego dla bezpieczeństwa i praw działkowców
 7. Stanowisko XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie znaczenia ROD i ich funkcji w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych
 8. Stanowisko XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie znaczenia jedności ruchu ogrodnictwa działkowego oraz posiadania przez działkowców ogólnokrajowej reprezentacji dla dalszego istnienia i zachowania praw polskich działkowców
 9. Apel XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 3 lipca 2015 r. do Rządu RP oraz samorządów lokalnych o uwzględnienie rodzinnych ogrodów działkowych w strategiach rozwoju przyjmowanych na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym
 10. Apel XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD z dnia 3 lipca 2015 r. do władz publicznych o współpracę z Polskim Związkiem Działkowców


II KONGRES PZD


 1. Stanowisko II Kongresu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 września 2011 r. w sprawie integracji środowiska polskich działkowców i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego
 2. Stanowisko  KR PZD z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie współpracy PZD z samorządami lokalnymi
 3. Stanowisko KR PZD z dnia 23 listopada 2006 r. Polityka Polskiego Związku Działkowców w sprawie rozwoju miast
 4. Stanowisko II Kongresu PZD z dnia 22 września 2011 roku w sprawie znaczenia ustawy o ROD dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce
 

I KONGRES PZD


 1. Stanowisko w sprawie zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD oraz przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju
 2. STANOWISKO I Kongresu Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie postawy Związku w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
 3. STANOWISKO I Kongresu Polskiego Związku Działkowców  z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie znaczenia i roli rodzinnych ogrodów działkowych w czasie kryzysu gospodarczego
 4. Stanowisko  I Kongresu Polskiego Związku Działkowców  w sprawie pozycji rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców w demokratycznej Polsce
 5. REZOLUCJA I Kongresu Polskiego Związku Działkowców w sprawie istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce
 6. Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie nadzoru nad Polskim Związkiem Działkowców

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.