Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Funkcjonowanie ROD


 

  1. Uchwała Prezydium Krajowej Rady PZD nr 3/2018 z dn. 23.01.2018 r. w sprawie zlecenia wykonania projektów architektoniczno-budowlanych obiektów budowlanych służących na potrzeby Zarządów ROD i działkowców, na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków.

  2. Uchwała Prezydium Krajowej Rady PZD nr 2/2018 z dn. 23.01.2018 r. w sprawie budowy obiektów budowlanych na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców.

  3. Uchwała Prezydium Krajowej Rady PZD nr 153/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom. 

  4. Uchwała nr 4/VIII/2016 KR PZD z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zadań dla struktur PZD związanych z funkcjonowaniem w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

  5. Uchwała nr 145/2016 Prezydium KR PZD z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”                                                                                                                        * Protokół z przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD

  6. Uchwała nr 335/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań                                                                                        * wytyczne
  7. Uchwała nr 350/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych
  8. Uchwała nr 362/2015  Prezydium KR PZD  z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu  oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD
  9. Uchwała nr 285/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej  w rodzinnych ogrodach działkowych
  10. Uchwała nr 215/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia i funkcjonowania Ewidencji Działek w ROD                 * załacznik nr 1    * załącznik nr 2

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.