Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Inwestycje ekologiczne w ROD” - 05.09.2023

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 188/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku ogłosił konkurs krajowy dla ROD pn. „Inwestycje ekologiczne w ROD”.

Do konkursu zostało zgłoszone 51 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się ze względu na zrealizowane inwestycje ekologiczne.

Wszystkie zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione w kategoriach określonych w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Zapoznano się także ze wszystkimi opiniami oraz uwzględniono wielkość ROD i liczbę działek. Duże znaczenie  przy ocenie zgłoszeń miała przekazana dokumentacja fotograficzna oraz opisowa.

Biorąc pod uwagę ocenę zgłoszeń przedłożoną przez Komisję Konkursową, Krajowy Zarząd PZD dnia 17 sierpnia 2023 roku uchwałą nr 281/2023 rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając nagrody w 5 kategoriach:

 I. Inwestycje wspierające bioróżnorodność

 1. I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

ROD im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku, Okręg Podlaski

2. II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł

ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej, Okręg Łódzki

 3. III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Wiśnia” w Zabrzu, Okręg Śląski

 

II. Inwestycje poprawiające jakość powietrza i ograniczające hałas

 1. I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

ROD „Agromet-Unia” w Grudziądzu, Okręg Toruńsko-Włocławski

2. II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł

ROD „Makrum” w Bydgoszczy, Okręg w Bydgoszczy

 3. III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach, Okręg Łódzki

 

 III. Inwestycje wpływające na poprawę warunków wodnych

1. I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

ROD „Skowronek” w Kajetanach, Okręg Mazowiecki

2. II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł

ROD „Pod Pająkiem” w Legnicy, Okręg w Legnicy

 3. III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu, Okręg Sudecki

 

 IV. Inwestycje wspierające recykling i ograniczenie ilości odpadów zielonych

1. I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach, Okręg w Poznaniu

2. II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł

ROD im. Władysława Sikorskiego w Gdyni, Okręg Pomorski

3. III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Nadzieja” w Paczkowie, Okręg Opolski

 

V. Edukacja ekologiczna

 1. I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł

ROD „Leśne Oczko” w Zielonej Górze, Okręg w Zielonej Górze

2. II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł

ROD „Dębniki” w Krakowie, Okręg Małopolski

3. III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł

ROD „Złote Piaski” w Siedlcach, Okręg Mazowiecki

 

Wszystkie wskazane ROD otrzymały ponadto specjalne pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

 

Wszystkie ROD biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.  

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostały 1 września 2023 r. podczas  Krajowych Dni Działkowca 2023.

 

Uchwała nr 281/2023 KZ PZD w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. "Inwestycje ekologiczne w ROD"

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.