Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat KR PZD w sprawie stanu prac PZD nad regulacją sytuacji prawnej ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD - 30.10.2015

Do 25 października br. Polski Związek Działkowców złożył wnioski o uregulowanie stanu prawnego gruntów 1.324 ROD. Stanowi to 77% wszystkich ogrodów, wobec których PZD może ubiegać się o przyznanie prawa użytkowania. Kolejne wnioski są w trakcie przygotowania.

Jest to bardzo ważna informacja, gdyż nabycie przez PZD praw użytkowania do terenów ROD pozwala na należyte zabezpieczenie tych ogrodów w przypadku likwidacji i ochronę przed wysuwanymi wobec nich roszczeniami. Daje to działkowcom pewność dalszego istnienia ich ROD i pozwala im na podejmowanie inwestycji na działkach. Dlatego intensywne działania podejmowane przez Związek są w interesie wszystkich działkowców.

Przypomnijmy, art. 76 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku dał Związkowi dwa lata na uregulowanie stanu prawnego gruntów ROD. Jeżeli ogród, w dniu wejścia ustawy w życie, spełnia jedną z czterech przesłanek zapisanych w ustawie, to PZD może złożyć wniosek o przyznanie mu prawa użytkowania do jego gruntów. Do wspomnianych przesłanek należą:

  • Przeznaczenie terenu ROD w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ogród działkowy;
  • Funkcjonowanie ROD na danym terenie ponad 30 lat;
  • Nabycie prawa własności do terenu ROD przez Skarb Państwa lub gminę w związku z zakładaniem bądź funkcjonowaniem na nim ogrodu;
  • Nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych, lub na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej ustawy stał się ogrodem stałym.

1.813 ROD prowadzonych przez PZD kwalifikuje się do regulacji prawnej z tytułu art. 76 ustawy o ROD. Obejmują one swoim zasięgiem ponad 10.525 ha. Wszystkie struktury Związkowe podejmują nieustanne działania na rzecz regulacji ich stanu prawnego. Wiąże się to z przygotowaniem wniosków i odpowiedniej dokumentacji. Do tej pory na 1.324 złożonych wniosków w tej sprawie PZD otrzymał 270 decyzji o nabyciu przez niego prawa użytkowania o łącznej powierzchni 1.431 ha. Stanowi to 14,9% wszystkich ROD, wobec których Związek może się starać o prawo użytkowania.

Pozostałe 1.053 wnioski złożone przez PZD wciąż czekają na rozpatrzenie.

Niestety, mimo największych starań Związku, ich szybkie rozpatrzenie zależy teraz już wyłącznie od sprawności i dobrej woli urzędników. A na tą i działkowcy i PZD bardzo liczą, gdyż niespełna 15% wydanych decyzji nie jest tym, co zadowala środowisko działkowe.

Pojawia się jednak światełko w tunelu, bowiem dobre wieści płyną z okręgu wrocławskiego. Prezydent Wrocławia podjął decyzję o przyznaniu prawa użytkowania PZD do 24 wrocławskich ROD, które zajmują 176 ha. Więcej przeczytasz o tym w artykule „Wielki sukces PZD! Związek nabył prawo użytkowania aż do 24 wrocławskich ROD” na stronie pzd.pl (czytaj więcej).

Pozytywne działania można odnotować też w następujących miastach: w Częstochowie, Kaliszu, Lublinie i w Poznaniu.

Pozostaje nadzieja, że urzędnicy innych miast pójdą śladem Prezydenta Wrocławia i działkowcy w całej Polsce będą mogli już wkrótce cieszyć się takim samym spokojem jak ich wrocławscy przyjaciele. W szczególności dotyczy to usprawnienia regulacji stanu prawnego gruntów ROD w Warszawie, gdzie rozmowy w tej sprawie pomiędzy miastem a OZ Mazowieckim wciąż trwają. Niestety ze względu na upór urzędników i stawianie przez nich kolejnych, ale niewymaganych ustawowo wymagań, sprawy wciąż pozostają nierozwiązane. W podobnej sytuacji są m.in. działkowcy ze Szczecina, Krakowa czy z Gdańska.

Krajowa Rada PZD we współpracy z okręgowymi zarządami podejmuje ciągłe wysiłki na rzecz regulacji stanu prawnego gruntów ROD. Działkowcy mogą być pewni, że wszystkie struktury związkowe, korzystając z dobrodziejstwa z art. 76 ustawy o ROD, dołożą największych starań, aby do końca ustawowego terminu zostały złożone wnioski w stosunku do pozostałych 489 ROD. Krajowa Rada PZD i okręgowe zarządy nie zaprzepaszczą szansy jaką dała nowa ustawa o ROD na uporządkowanie sytuacji prawnej ogrodów. Jednak rozpatrzenie wniosków i wydanie decyzji zależy już wyłącznie od urzędników. Działkowcy mogą być pewni, że KR PZD i OZ będą monitorować dalszy postęp spraw w tym zakresie i na bieżąco ich informować.

 

W załączeniu tabele:

 

KRAJOWA RADA PZD

 

Warszawa, dnia 30 października 2015 r.

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.