Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2021 r. - 14.04.2022

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2022 roku Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia aktualnego stanu posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD.

Został on ustalony na podstawie danych przekazanych przez 26 OZ PZD. Na dzień 31 grudnia 2021 r. Polski Związek Działkowców posiada 4 591 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 100,9726 ha (w użytkowaniu wieczystym 25 046,7635 ha, w użytkowaniu 14 979,6643 ha oraz we własności 74,5448 ha). Liczba działek w ROD wynosi 904 326.

Zmiana w stosunku do roku ubiegłego nastąpiła w odniesieniu do ilości ROD – zmniejszenie o 10, w odniesieniu do powierzchni ROD - zmniejszenie o 85,7926 ha.

Przeprowadzona analiza stanu posiadania wykazała, że na zachodzące zmiany w ilości ogrodów wpłynęły połączenia mniejszych ogrodów, likwidacje i skreślenie ROD z Rejestru PZD, podobnie sytuacja wygląda w przypadku zmiany powierzchni ROD.

Likwidacje części ROD mające wpływ na stan posiadania PZD są efektem przede wszystkim likwidacji dokonywanych na cel publiczny, a także tych przeprowadzanych na podstawie specustaw – w szczególności drogowej.

Związek rozumie konieczność likwidacji ROD, w związku z realizacją celów publicznych, jednakże jako organizacja skupiająca działkowców, zobowiązany jest nie tylko do ich reprezentacji ale także do ich obrony. Dlatego też, w swych działaniach dążymy do ograniczenia likwidacji ROD, a kiedy nie ma już innej drogi dbamy aby wszyscy działkowcy otrzymali należne im odszkodowania i działki zamienne.

Na niektórych terenach w kraju zdarzają się likwidacje związane ze zwrotem terenów wyłącznie niezagospodarowanych na rzecz właściciela, tj. Skarbu Państwa, czy też gminy, gdzie PZD nie realizuje celu jakim jest prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych. Jednakże są to najczęściej mało atrakcyjne tereny, gdzie nie ma zainteresowania działkami, gdyż społeczność wykorzystuje własne tereny wokół domów jednorodzinnych lub są to obszary wiejskie.

Polski Związek Działkowców dokłada wszelkich starań aby odtwarzać zlikwidowane ogrody. Jednakże wiąże się to z ogromem pracy związanym z uzyskaniem prawa do gruntu na rzecz PZD, a także odtworzeniem infrastruktury odpowiadająca infrastrukturze likwidowanego ROD.

W zeszłym roku zarejestrowano odtworzony nowy ROD „Przy Lotnisku” w Poznaniu, który został wyposażony w nowoczesną infrastrukturę i przyjął działkowców ze zlikwidowanego ROD „Zjednoczeni” oraz ROD „Bogdanka”. PZD uzyskał prawo użytkowania do działki o powierzchni 4,5800 ha, na której odtworzono 75 działek rodzinnych.

Powyższe dane są bardzo ważne dla Związku i przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego, a także publikowane corocznie w Biuletynie Informacyjnym PZD, dzięki czemu całe społeczeństwo na czele z władzami są zorientowane w sytuacji PZD.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2022 r.     

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.