Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Prezydium KR PZD ws. udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe - 16.09.2016

KOMUNIKAT

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

z dnia  15 września 2016 r.

w sprawie udzielania pomocy finansowej dla ROD realizujących zadania inwestycyjno-remontowe.

Prezydium KR PZD na posiedzeniu 15 września br po zapoznaniu się z wnioskami zarządów ROD o udzielenie pożyczek z Funduszu Samopomocowego, pozytywnie zaakceptowanymi przez Prezydia OZ PZD udzieliło pożyczek dla 7 ROD na łączną kwotę 230.420 zł.

Fundusz Samopomocowy PZD reguluje uchwała nr 12/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1.10.2015r., w sprawie Funduszu Samopomocowego PZD i zasad jego funkcjonowania

Pożyczki otrzymały następujące ROD:

  1. ROD „ Promień” w Sulechowie w wysokości 7.920 zł na wymianę ogrodzenia – okręg w Zielonej Górze
  2. ROD „ Na Wzgórzach” w Suchym Lesie w wysokości 90.000 zł na wymianę ogrodzenia- okręg w Poznaniu
  3. ROD „Relax’ w Swarzędzu w wysokości 20.000 zł na remont budynku świetlicy- okręg w Poznaniu
  4. ROD „Stokrotka” w Białej Podlaskiej w wysokości 15.000 zł  na elektryfikacje ogrodu- okręg w Lublinie
  5. ROD „Odrodzenie” w Bytowie w wysokości 50.000 zł na budowę sieci wodociągowej – okręg w Słupsku
  6. ROD „Kolejarz” w Kędzierzynie Koźlu w wysokości 17.500 na wymianę ogrodzenia
  7. ROD im. T. Kościuszki w Prudniku w wysokości 30.000 zł na rozbudowę sieci wodociągowej

Taka forma pomocy finansowej od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród ogrodów. Spłata pożyczki może być rozłożona aż na 5 lat (maksymalnie 10 rat). Zatem działkowcy za uzyskane środki mogą przyśpieszyć realizację inwestycji, korzystać ze zmodernizowanej lub wybudowanej infrastruktury, a spłatę dokonywać w latach następnych.

Przyznawanie pożyczek odbywa się na zasadach określonych w uchwale
nr 256/2015 Prezydium KR PZD z dnia 1 października 2015 r., w sprawie zasad udzielania i zwrotu pożyczek z Funduszu Samopomocowego Polskiego Związku Działkowców. Decyzję upoważniającą zarząd ROD do zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego podejmuje walne zebranie w formie uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała winna określić kwotę pożyczki, partycypację działkowców w jej spłacie, a także propozycję okresu, na jaki ma być zaciągnięta. Wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD, zarząd ROD składa do Prezydium Krajowej Rady PZD za pośrednictwem właściwego okręgowego zarządu PZD, który opiniuje wniosek. Na podstawie tych dokumentów, Prezydium KR PZD podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki.

W 2016 roku udzielono łącznie pożyczek dla 33 ROD na kwotę 1.142.320 zł. Kolejne wnioski będą rozpatrywane w miarę ich wpływu.

 

Ponadto Prezydium KR PZD udzieliło dotacji z Funduszu Rozwoju będącego w dyspozycji jednostki krajowej,  dla 2 ROD na łączną kwotę 12.600 zł.

Prezydium Krajowej Rady PZD

 

Warszawa, dnia 15 września 2016 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.