Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie wysokości oprocentowania udzielonych w roku 2022 pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych - 23.11.2021

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

w sprawie wysokości oprocentowania udzielonych w roku 2022 pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych 

Krajowy Zarząd PZD w dniu 18 listopada 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie rezerwy oraz wysokości oprocentowania udzielanych w roku 2022 pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych, w której ustalił oprocentowanie udzielanych pożyczek wewnątrzorganizacyjnych z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w wysokości 3 % w skali rocznej.

Polski Związek Działkowców od lat dostrzega systematyczny wzrost potrzeb w zakresie wyposażania ogrodów działkowych w niezbędne urządzenia infrastruktury ogrodowej, a także modernizację istniejących urządzeń ogrodowych. Dlatego też, podjęto wiele działań w zakresie rozwiązań systemowych, których celem jest pomoc finansowa w realizacji zadań inwestycyjno - remontowych i przerwanie procesu dekapitalizacji majątku PZD, który służy wszystkim działkowcom.

Mimo wysokiej inflacji przewidywanej na rok 2022, opracowaną przez Departament Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, KZ PZD postanowił ustalić oprocentowanie pożyczek wewnątrzorganizacyjnych z FS PZD na inwestycje i remonty w wysokości zaledwie 3 % w skali rocznej, gdyż najważniejszym celem tego funduszu jest przede wszystkim pomoc finansowa w realizacji przedsięwzięć prowadzonych w ROD.

Przedmiotowa uchwała zostanie również zamieszczona w Biuletynie Informacyjnym PZD.

      Krajowy Zarząd                

Polskiego Związku Działkowców     

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.