Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Fundusz Obrony ROD - 19.01.2015

Krajowa Rada PZD uchwaliła nową uchwałę w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD. Fundusz Obrony funkcjonuje w PZD od  2009 r. W obecnej sytuacji ogrodów działkowych, szczególnie zagrożonych roszczeniami, istnienie tego Funduszu stało się wręcz koniecznością, należało jednak dostosować jego funkcjonowanie do nowych podstaw prawnych, na jakich oparta jest działalność PZD.

Potrzeba istnienia takiego funduszu wyniknęła z zagrożeń istnieniu ogrodów i wspólnej ich organizacji w przypadku niekorzystnych wyroków sądowych dotyczących gruntów ogrodów działkowych. Jest to konsekwencja naprawiania krzywd wyrządzonych dawnym właścicielom gruntów, którym zostały one odebrane, ale robi się to w taki sposób, że mnoży się kolejnych pokrzywdzonych. Ogrody działkowe były zakładane przez zakłady pracy i miasta, a następnie od 1981 r. działkowy otrzymywali teren pod ogród działkowy od władzy publicznej. Przy pozyskiwaniu gruntu pod ogrody działkowe ówczesne władze popełniały wiele błędów, które obecnie byli właściciele lub ich spadkobiercy skutecznie przekładają na unieważnienie decyzji odbierających im grunt. Obecni właściciele odzyskawszy prawo do gruntów żądają od działkowców opuszczenia ogrodów i zapłacenia horrendalnych sum za rzekome bezumowne korzystanie z ich gruntów. Działkowcy w ten sposób ponoszą koszty, a więc odpowiedzialność materialną za błędy urzędników, a w efekcie płacą za błędy Państwa i jego aparatu. Właściciele odzyskanych gruntów bez skrupułów wykorzystują każdą okazję, aby wyprocesować od Związku jak najwyższą kwotę za bezumowne korzystanie z ich gruntów. I po to jest właśnie Fundusz Obrony ROD, bowiem żadnego pojedynczego ogrodu nie byłoby stać na zapłacenie tych sum. Związek jako całość też nie ma takich środków, bo utrzymuje się wyłącznie z opłat działkowców, które i tak nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich potrzeb ogrodów. (link do uchwały nr 4)

Fundusz dotychczas był tworzony ze środków należnych okręgowym zarządom i Krajowej Radzie, teraz stałym źródłem Funduszu będzie odpis 1/7 ze środków należnych Krajowej Radzie PZD (link do uchwały nr 5). Uchwała Krajowej Rady przewidziała także inne źródła wspomagania Funduszu.

MP

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.