Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat KR PZD w sprawie deklaracji od podatku rolnego i nieruchomości - 09.12.2015

Krajowa Rada PZD informuje, że w dalszym ciągu obowiązują zwolnienia od podatku rolnego i od podatku od nieruchomości, które zagwarantowała ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zwolnienie z podatku rolnego dotyczy gruntów położonych na terenie ROD, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe. Natomiast zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy gruntów, altan działkowych, obiektów o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynków stanowiących infrastrukturę ogrodową w rozumieniu ustawy o ROD, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Aby uzyskać powyższe zwolnienia, każdy zarząd ROD winien złożyć do urzędu miasta/gminy (właściwego ze względu na miejsce położenia ogrodu) deklarację od podatku rolnego i deklarację od podatku od nieruchomości w następujących terminach:

  • do 15 stycznia 2016 r. - w zakresie podatku rolnego,
  • do 31 stycznia 2016 r. - w zakresie podatku od nieruchomości.

Wniosków o zwolnienie z podatku rolnego zarządy ROD nie muszą składać! Bowiem zgodnie z ustawą o podatku rolnym, zwolnienie z podatku rolnego następuje z urzędu. To samo dotyczy podatku od nieruchomości.

 

KRAJOWA RADA PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.