Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP niekorzystnej dla ROD i działkowców nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami - 21.02.2019

W dniu 20 lutego 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk 3108), która jest niekorzystana dla PZD, ROD i działkowców (więcej na ten temat: http://pzd.pl/artykuly/22485/114/Narada-prezesow-dyrektorow-biur-okregow-PZD-oraz-inspektorow-ds-terenowo-prawnych-w-sprawie-zagrozen-dla-ROD.html. oraz http://pzd.pl/artykuly/22525/188/Krajowa-Rada-PZD-zajela-stanowisko-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami.html).

W głosowaniu wzięło udział 436 posłów, z czego 430 posłów głosowało „za”, 3 posłów głosowało „przeciw”, a 3 posłów „wstrzymało się” od głosów.

Uchwalenie ustawy poprzedziła debata sejmowa, w której poseł Bogdan Rzońca przedstawił sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odnoszące się do projektu ww. ustawy. Następnie, zostały złożone przez przedstawicieli klubów i kół oświadczenia do projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomości. W szczególności oświadczenia przedstawili: Jan Kilian (KP Prawo i Sprawiedliwość), Małgorzata Chmiel (KP Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska), Kazimierz Kotowski (KP Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów). Mirosław Suchoń (KP Nowoczesna) złożył oświadczenie na piśmie.

Po oświadczeniach, były zadawane pytania. Pytania zadali: Małgorzata Pępek (KP Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska), Ryszard Wilczyński (KP Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska), Małgorzata Chmiel (KP Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska), Jarosław Gonciarz (KP Prawo i Sprawiedliwość). Szczególne znaczenie dla PZD i działkowców miała wypowiedź posłanki -  Małgorzaty Pępek, która zwróciła uwagę na problem zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w kontekście rodzinnych ogrodów działkowych. Wskazała m.in., że projekt ustawy wzbudza niepokój działkowców obawiających się masowego zgłaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości publicznych, w tym zajmowanych przez ROD. Zwłaszcza, że wiele ROD powstało na wywłaszczonych nieruchomościach. Z uwagi na niezrealizowanie celów wywłaszczenia, pojawia się widmo zwrotu tych terenów. Wyraziła również wątpliwość, czy 3 letni okres na zgłaszanie roszczeń nie zwiększa zbytnio uprawnień byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości. W związku z tym, zadała pytanie: „Czy zostaną podjęte stosowne działania w celu wyeliminowania zapisów stanowiących zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych?”.

Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, który wyjaśnił, że w ustawie „nie ma mowy o niczym innym niż wykonaniu wyroków. Nie ma również mowy o reprywatyzacji”. Wskazał także, że trzeba było przyjąć jakiś okres na zgłaszanie roszczeń, a zaproponowany 3 letni okres jest usankcjonowany prawem. Ponadto dodał, że „w przypadku PZD czy kogokolwiek innego nie ma żadnej różnicy poza dopuszczeniem do zwrotów tych, którzy zostali do nich dopuszczeni poprzez wyrok TK i tyle jeśli chodzi o tą różnicę”.

Mimo braku uwzględnienia przez Sejm RP stanowiska KR PZD oraz licznych apeli, stanowisk i listów Okręgów PZD, ROD i działkowców w sprawie dokonania zmian w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomości, Związek będzie dalej walczył o dobre prawo dla ogrodów i działkowców.

W tym celu, wystąpi niezwłocznie do Senatu RP, który teraz będzie zajmował się tą ustawą, o poważną dyskusję nad skutkami ww. ustawy, zarówno dla interesu publicznego, jak i prywatnego, zwłaszcza środowisk społecznych, które obecnie zajmują wywłaszczone grunty.

Liczymy również na dalsze wsparcie Okręgów PZD, ROD i działkowców w tej sprawie!

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 21 lutego 2019 r.

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.