Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD Z DNIA 30 SIERPNIA 2019 ROKU W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU M.ST. WARSZAWY - 30.08.2019

Krajowy Zarząd PZD informuje, iż Prezydent m.st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Warszawy.

Dotacje mogą być udzielone w szczególności na budowę i modernizację warszawskich ogrodów działkowych. Każdy ogród może złożyć tylko jeden wniosek.

 

 

Ogrody chcące skorzystać z pomocy miasta muszą w terminie do dnia 30 września 2019 roku złożyć:

  • wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy
  • dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy (pełnomocnictwo wystawione przez Okręg Mazowiecki PZD)

Wzór wniosku, jak i informacje dotyczące szczegółów uzyskania dotacji, jej rozliczenia oraz istotnych terminów można uzyskać pod adresem: http://europa.um.warszawa.pl/aktualnosci/nab-r-wniosk-w-o-przyznanie-dotacji-celowej-z-bud-etu-mst-warszawy.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.