Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PZD - 19.01.2015

W 2015 r. kończy się kadencja organów PZD na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Jest to rok sprawozdawczo-wyborczy we wszystkich jednostkach organizacyjnych, a więc w ROD należących do PZD, okręgach i jednostce krajowej. Zapoczątkują tę kampanie walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ROD, które dokonają oceny działalności zarządów w okresie kadencji, ustalą program działania na następną kadencję i wybiorą zarządy i komisje rewizyjne na nową kadencję. Działkowcy wybiorą także delegatów na okręgowe zjazdy, które także dokonają oceny pracy organów okręgowych. Okręgowe zjazdy wybiorą delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów, który został zaplanowany na pierwszą dekadę lipca br. Krajowy Zjazd oceni pracę organów krajowych w minionej kadencji, wybierze Krajową Radę PZD i Krajową Komisję Rewizyjną, określi program działania na następną kadencję i wyznaczy politykę Związku na najbliższe lata. Krajowa Rada PZD na swym posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę, w której zwróciła się do zarządów ROD o przeprowadzenie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych do 30 kwietnia br. (link do uchwały nr 1). Krajowa Rada powołała także Komitet Organizacyjny Zjazdu, którego zadaniem będzie podjęcie wszystkich niezbędnych działań na terenie całego kraju w celu zorganizowania Zjazdu i przygotowanie na ten Zjazd wymaganych dokumentów (link do uchwały nr 2).

MP

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.