Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie pomocy dla ROD ze środków zewnętrznych w 2019 roku - 07.04.2020

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2020 roku, zapoznał się z informacją w zakresie wsparcia finansowego dla ROD w 2019 roku ze środków zewnętrznych. Materiał został przygotowany w oparciu o dane przekazane przez okręgi.

 Z powyższych danych wynika, iż w 2019 roku 496 ROD uzyskało pomoc ze środków zewnętrznych, co stanowi 10,72 % wszystkich ROD w Polsce, na łączną kwotę 6 891 221,90 zł. Wsparcie finansowe dla ROD było udzielane nie tylko w formie dotacji gminnych, czy z budżetów obywatelskich, ale również poprzez pomoc rzeczową m.in. pomoc w organizacji dni działkowca i zakupu nagród dla laureatów konkursów, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń dla ROD czy podstawianie nieodpłatnie kontenerów na odpady. Pomoc była udzielana w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz budowę sieci wodociągowych, energetycznych, parkingów, ogrodzeń, placów zabaw oraz domów działkowca.   

Powyższe pokazuje, iż unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, spełniają właściwie swoją rolę, gdyż dają realne podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD. Dotacja pozyskana w ramach budżetów gminnych służy realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy, którym – zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy - jest tworzenie warunków dla rozwoju ROD.

Dlatego też Krajowy Zarząd PZD składa podziękowania wszystkim gminom, które uchwalając budżety na 2019 rok nie zapomniały o istnieniu na ich terenach ogrodów działkowych i udzieliły im wsparcia. Dzięki okazanemu zrozumieniu, ogrody działkowe mogą się rozwijać i służyć nie tylko działkowcom ale i całemu społeczeństwu.

Krajowy Zarząd PZD zachęca również okręgi, kolegia prezesów i zarządy ROD do wyrażania podziękowań za zaangażowanie gmin w pomoc dla ROD położonych na terenie ich działania.

Jednocześnie, Krajowy Zarząd PZD wyraził swoje obawy co do dalszej pomocy dla ROD z uwagi na obecną i przyszłą sytuację gospodarczą. Z uwagi na panującą epidemię, gminy i miasta mogą mieć inne priorytety w zakresie dysponowania środkami budżetowymi. Z uwagi na powyższe, Krajowy Zarząd PZD zwraca się z apelem do wszystkich włodarzy miast, aby w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, nie zapomnieli o potrzebach ROD. Kryzys ekonomiczny dotyka wszystkich, także ogrody, gdzie swoje działki uprawiają w szczególności osoby starsze i młode rodziny na dorobku. Dlatego też gminy nie powinny zapominać o tych grupach społecznych, dla których właśnie teraz działka ma nie tylko wydźwięk czysto rekreacyjny, ale głównie socjalny.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

  

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.