Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2018 rok - 11.09.2019

W dniu 6 września 2019 r. Krajowa Rada PZD zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w ROD w 2018 roku. Z powyższego sprawozdania obejmującego wszystkie ROD w Polsce wynika, iż wykonano 4 258 zadań w 2 423 ROD. Łącznie rodzinne ogrody działkowe zrealizowały prace remontowo - inwestycyjne w 52 % ROD o łącznej wartości 65 585 974 zł, z czego budowa nowej infrastruktury kosztowała 27 966 935 zł, a remonty i modernizacje urządzeń infrastruktury ogrodowej wyniosły 37 619 041 zł.

Największy procent ogrodów, w których przeprowadzono zadania w stosunku do liczby ROD w danym OZ PZD funkcjonuje w okręgu:

  • w Elblągu – 77% (na 76 ROD zadania zrealizowano w 59 ROD);
  • podkarpackim – 78% (na 160 ROD zadania zrealizowano w 125 ROD);
  • we Wrocławiu – 77% (na 225 ROD zadania zrealizowano w 173 ROD).

Z kolei najmniejszy procent ogrodów, w których zrealizowano prace w stosunku do liczby ROD w danym OZ PZD, znajduje się w okręgu:

  • łódzkim – 31% (na 305 ROD zadania zrealizowano w 65 ROD);
  • małopolskim - 32% (na 240 ROD zadania zrealizowano w 77 ROD);
  • pilskim – 29 % (na 83 ROD zadania zrealizowano w 24 ROD);
  • toruńsko-włocławskim – 20 % (na 195 ROD zadania zrealizowano w 39 ROD).

Zakres prac remontowo – inwestycyjnych obejmował:

a)     ogrodzenia – w 793 ROD na łączną kwotę 9 405 359 zł,

b)    sieć wodociągową – w 674 ROD na kwotę 14 933 421 zł,

c)     sieć energetyczną – w 630 ROD na kwotę 15 446 971 zł,

d)    domy działkowca / budynki administracyjne – w 799 ROD na kwotę 13 596 077 zł,

e)     drogi i aleje – w 393 ROD 8 483 148 zł,

f)      zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym pasy zieleni, kanalizacja, melioracja – w 179 ROD 1 710 258 zł,

g)     tereny rekreacyjne, place zabaw, plenerowe siłownie – w 142 ROD na kwotę 1 252 392 zł,

h)    inne zadania towarzyszące inwestycjom, w tym tablice informacyjne, monitoring – w 487 ROD na kwotę 3 585 976 zł.

Z kwoty 65 585 974 zł, którą ogrody wydatkowały na zadania
56 009 098 zł stanowiły środki własne ROD.  Jest to kwota stanowiąca 85 % wszystkich źródeł finansowania. Kwota 4 654 191 zł pochodziła z wypłaconych dotacji przyznanych przez organy wyższe PZD. Stanowiło to 7 % wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje i remonty w ROD w 2018 roku. Natomiast 4 922 685 zł pochodziło z tzw. źródeł zewnętrznych i stanowiło to 8 % wszystkich wydatkowanych środków.

Promowanie przez Związek tematu inwestycji na naradach z zarządami ROD, na stronach internetowych okręgowych zarządów PZD i Krajowego Zarządu PZD, oraz w publikacjach związkowych powoduje, iż liczba zadań inwestycyjno – remontowych w ogrodach rośnie. Oznacza to, że świadomość samych działkowców się zmienia. Coraz chętniej decydują się na przeprowadzenie zadań nie tylko koniecznych z uwagi na zdekapitalizowanie się infrastruktury, ale i realizują nowe inwestycje, które przyczyniają się do lepszego i bardziej komfortowego wypoczynku na ogrodach.

Mimo włożonej pracy, potrzeby inwestycyjne są w dalszym ciągu spore. Dlatego w podjętej uchwale nr 5/XXX/2019 w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2018 roku, Krajowa Rada PZD zaapelowała do zarządów ROD o podejmowanie działań zmierzających do realizacji zadań w ROD, które przyczynią się do polepszenia infrastruktury ogrodowej oraz lepszego postrzegania ogrodów wśród społeczności lokalnej. To właśnie przez pryzmat wizualny ogrodów działkowych społeczeństwo wyrabia sobie o nich zdanie. Jeśli ogrody nie będą wyglądać estetycznie, będzie to najprostszy sposób na doprowadzenie ich do likwidacji. Dlatego należy postawić na dalszy ich rozwój poprzez realizowanie zadań inwestycyjno – remontowych.

Krajowa Rada PZD uznała, iż ważnym aspektem jest korzystanie przez zarządy ROD z możliwości wsparcia finansowego jakie daje art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Umożliwia on bowiem ubieganie się o dotacje celowe z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Jednak, aby takie środki były zabezpieczone dla ogrodów w budżecie gminnym, ważna jest aktywność zarządów ROD i samych działkowców, którzy przy każdej nadarzającej się okazji winni przypominać radnym o obowiązkach, jakie ciążą na samorządach, związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju ROD.

Krajowa Rada PZD uznała, iż równie ważnym źródłem pomocy dla ROD mogą być budżety obywatelskie, które mogą być alternatywnym sposobem na realizację zadań inwestycyjno – remontowych. Związek bardzo gorąco zachęca ogrody do korzystania z tej formy pomocy, gdyż realizacja inwestycji ze środków budżetów obywatelskich jest stosunkowo łatwa, a za wykonanie odpowiada gmina, bądź miasto realizujące zadanie.

 

KRAJOWA RADA

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Warszawa, dnia 6 września 2019 r.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.