Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych - 29.04.2020

Stanowisko

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych

 

Na terenie całego kraju występuje pogłębiający się stan zagrożenia suszą hydrologiczną. Mamy do czynienia z okresem obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do przeciętnych pomiarów wieloletnich.

Susza hydrologiczna następuje w wyniku długotrwałej suszy atmosferycznej i rolniczej. Pogorszenie bilansu wodnego kraju, ma daleko idące konsekwencje zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że tereny rodzinnych ogrodów działkowych zajmują ponad 40 tyś. ha powierzchni kraju, zieleń działkowa może stanowić swoisty rezerwuar małej retencji wodnej. Dlatego Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców uważa, że w ochronę zasobów wodnych powinni włączyć się wszyscy działkowcy. W tym celu należy podejmować działania ograniczające straty, wynikające z wyparowania wody z powierzchni gleby:

1. W aktualnej sytuacji ważna jest rezygnacja z intensywnej pielęgnacji trawników. Systematyczne koszenie wzmaga parowanie wody z gleby, co zwiększa deficyt wilgoci w obrębie strefy korzeniowej. Wskaźnik wilgotności gleby na dzień 27.04.2020 r. (w warstwie 0-7 cm), opublikowany przez Państwowy Instytut Badawczy Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykazał, że na obszarze większości kraju nasycenie gleby wodą jest mniejsze niż 30-40%, co świadczy o możliwych niedoborach wilgoci. Dlatego na działkach oraz terenach ogólnego użytku w ROD, należy maksymalnie ograniczyć koszenie trawników.

 

Źródło: http://stopsuszy.imgw.pl/wilgotnosc/

2. Zaleca się aby murawy zastępować łąkami kwietnymi, które zatrzymują wilgoć i nie wymagają koszenia ani nawadniania. Ponadto poprawiają estetykę oraz stanowią pożytek i schronienie dla pożytecznych organizmów.

3. Należy dążyć do zwiększania pokrycia ogrodów szatą roślinną poprzez stosowanie ciągłości upraw  - wysiewanie poplonów oraz nawozów zielonych

4. Utrzymanie optymalnej wilgotności gleby jest możliwe poprzez ściółkowanie. Rozkładanie materii organicznej pozyskanej podczas pielęgnacji roślin: cięcia drzew lub odchwaszczania, zabezpiecza powierzchnię gleby przed parowaniem.  Rolę ściółki mogą pełnić pocięte gałązki, zrębki i wióry drzewne, młode chwasty oraz materiał z kompostownika. W rodzinnych ogrodach działkowych należy propagować stosowanie ściółek organicznych w celu ograniczenia strat wody.

Zagospodarowując tereny zieleni dla swoich potrzeb, działkowcy nie mogą zapominać o konieczności ochrony zasobów wodnych. Tylko poprzez świadome działanie można minimalizować straty wody powodowane przez niewłaściwą pielęgnację i błędy agrotechniczne. Należy przekształcać ogrody w sposób przyczyniający się do zatrzymania wody w otoczeniu. Tylko w ten sposób można odpowiedzialnie reagować na postępujące zmiany klimatu.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

Załącznik plikowy do pobrania

Stanowisko_w_sprawie_ograniczenia_strat_wody_w_ROD.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.