Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie realizacji Programu Budowy Siedzib - 05.06.2020

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 3.06.2020 r. przyjął sprawozdanie z realizacji Programu Budowy Siedzib dla zarządów ROD.

Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że pomimo trwania Programu od niemal 3 lat nadal nie został on zrealizowany w dostatecznym stopniu. Ponad połowa ROD objętych Programem (553) wciąż nie ma siedziby zarządu, zaś te, które zdecydowały się na jej pozyskanie w większości uczyniły to poprzez wynajem biura. Jedynie 14% ogrodów zdecydowało o budowie obiektu na terenie ROD.

Pomimo stworzenia przez KZ PZD warunków finansowych i organizacyjnych Program nie znalazł należytego uznania wśród zarządów ROD. Zarządy ROD mogą korzystać z dotacji z Funduszu celowego. Na ten cel przeznaczono środki w kwocie 1 miliona złotych. Z dotacji skorzystało do tej pory 31 ROD pozyskując kwotę 300.000 zł, zatem są jeszcze środki do wykorzystania. Zarządy ROD mogą także zamawiać gotowe projekty architektoniczne, których koszt w 100% pokrywa KZ PZD. Gotowy projekt to także ułatwienie dla zarządów ROD na etapie realizacji – pozwala na uniknięcie błędów związanych z niewłaściwym wykonawstwem i obniżenie kosztów budowy. Pomimo tych starań do końca maja 2020 r. jedynie 10 zarządów ROD (a zatem zaledwie 1% wszystkich objętych Programem) zdecydowało się na zamówienie gotowego projektu.

Program powstał przede wszystkim z myślą o realizowaniu obowiązków prawnych, w szczególności nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Zarządy ROD muszą mieć bowiem świadomość, że nie realizując obowiązków nałożonych przez RODO narażają się na odpowiedzialność karną i administracyjną (w tym dotkliwe sankcje finansowe). Nie może dochodzić do sytuacji, w których dane działkowców przechowywane są w prywatnych mieszkaniach lub niezabezpieczonych altanach. Nie można dawać przyzwolenia na bierność w zakresie tak istotnych kwestii, jaką jest ochrona danych wrażliwych.

Mając na uwadze powyższe Krajowy Zarząd apeluje do zarządów ROD, które jeszcze nie rozpoczęły realizacji Programu o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do jego wypełnienia. Apelujemy także do Okręgowych Zarządów PZD, by służyły zarządom ogrodów pełnym wsparciem merytorycznym i prawnym. Należy przekazywać zarządom ROD informacje o tym, że mogą liczyć na pomoc finansową w postaci dotacji celowych lub pożyczek, które to wnioski są traktowane priorytetowo. W wielu przypadkach udaje się także pozyskać dotację od miasta lub gminy, co znacznie ułatwia ukończenie procesu inwestycyjnego.

Koniecznym jest zatem jak najszybsze podjęcie decyzji o rozpoczęciu Realizacji Programu i wypełnieniu przez zarządy ROD obowiązków prawem przewidzianych poprzez budowę siedzib, do czego zachęcamy także ROD wynajmujące pomieszczenia od podmiotów zewnętrznych.

 Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, 5.06.2020 r. 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.