Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie roszczeń do gruntów warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych - 19.01.2015

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. zajmowała się sprawą roszczeń do gruntów warszawskich ROD, a w szczególności roszczeniami z „Dekretu Bieruta”. Zainicjowane to było działaniami Stowarzyszenia „Dekretowiec”, które przedłożyło komisji senackiej propozycje w zakresie likwidacji wszystkich ROD w Warszawie.

Po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez p. Annę Kubuj - Dyrektora Biura OZM w sprawie roszczeń, KR PZD wyraziła swoje ogromne zaniepokojenie sytuacją warszawskich ROD i działkowców. Krytycznie odniosła się do postulatów stowarzyszenia, aby około 500 ha gruntów ROD w Warszawie zostało bezpośrednio wydanych na rzecz „dekretowców”, a pozostałe 700 ha gruntów ROD sprzedanych deweloperom (a ogrody przeniesione poza granice Warszawy). Nie może być tak, aby kosztem działkowców i ich rodzin były pozyskiwane grunty i środki finansowe na zaspakajanie roszczeń przede wszystkim deweloperów, którzy wykupili roszczenia dekretowe. Bezpardonowe działania „dekretowców” mogą sprawić, że swoje działki utraci aż 18 000 stołecznych działkowców i ich rodzin.

KR PZD wyraziła nadzieję, że takie działania zmierzające do złamania prawa nie znajdą uznania w Senacie, w którym trwają prace nad ustawą reprywatyzacyjną. Niezależnie od tego, należy pokazywać aktywną postawę całego środowiska działkowego w obronie zagrożonych roszczeniami działek.

Ogromnie cieszą listy działkowców z całego kraju, którzy solidaryzują się z warszawskimi działkowcami i protestują wobec takich działań stowarzyszenia.

Krajowa Rada PZD zapoznała się również z informacją Zygmunta Kasprzaka - Prezesa OZM z przebiegu spotkania Zespołu M.St. Warszawy ds. współpracy z ROD w Warszawie. Spotkanie to, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2015 r. zakończyło się fiaskiem. Zgodnie z wypowiedzią Prezesa OZM, urzędnicy miejscy z wielkim cynizmem podeszli do problemów warszawskich ROD. Równocześnie podkreślił, że po wyborach samorządowych widzi coraz mniejsze szanse na uregulowanie stanu prawnego gruntów ROD w stolicy, w tym związanej z roszczeniami. KR PZD krytycznie odniosła się do biernej postawy władz Miasta Warszawy.

link do stanowiska KR PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.