Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD - 30.11.2014

Jak nasze okręgi regulują stan prawny gruntów ROD na podstawie ustawy o ROD?

Na stronie internetowej PZD został opublikowany Komunikat Krajowej Rady PZD pt. „Ustawa o ROD działa! PZD reguluje stan prawny kolejnych ROD”. W komunikacie tym przedstawiliśmy efekty działania ustawy o ROD, w szczególności rodzinne ogrody działkowe, gdzie wnioski PZD o potwierdzenie użytkowania do gruntu ROD zostały pozytywnie załatwione. Przypominamy, że na dzień 17.11.2014 r. udało się uzyskać decyzje w stosunku do 34 ROD o pow. 160 ha.

W tym komunikacie chcemy przedstawić, jak nasze okręgi realizują art. 76 ustawy o ROD. Warto podkreślić, że w tym zakresie trwają bardzo intensywne prace. Są one bardzo trudne i czasochłonne, często wiążą się z koniecznością pozyskania wielu informacji i dokumentów, a także sporządzenia skomplikowanego uzasadnienia.

Na dzień 17.11.2014 r. wnioski o wydanie decyzji potwierdzającej prawo użytkowania PZD, Okręgowe Zarządy PZD złożyły do 612 ROD o łącznej powierzchni ponad 4144 ha i liczbie działek rodzinnych - 92 818, co stanowi blisko 40% powierzchni ROD podlegającej regulacji. Kolejne wnioski są w przygotowaniu.

Wnioski złożyły 22 okręgowe zarządy. Wniosków tylko nie złożyły 4 okręgowe zarządy PZD tj. w Elblągu, Gorzowie Wlkp., Legnicy i Zielonej Górze, gdzie wszystkie ogrody dysponują pełną dokumentacją formalno - prawną.

Wnioski w stosunku do 100 % powierzchni ROD, gdzie PZD nie jest w stanie potwierdzić swój tytuł prawny złożyło 6 okręgowych zarządów PZD, a mianowicie OZ PZD w Bydgoszczy (do 48 ROD o pow. 273 ha i liczbie działek - 5469), we Wrocławiu (do 38 ROD o pow. 281 ha i liczbie działek - 7207), Częstochowie (do 18 ROD o pow. 78 ha i liczbie działek - 1291), Świętokrzyski (do 13 ROD o pow. 48 ha i liczbie działek - 1243), Sudecki (do 6 ROD o pow. 22 ha i liczbie działek - 427) i w Słupsku (do 2 ROD o pow. 6,7439 ha i liczbie działek 125).

Ponadto wnioski złożył:

1)      OZ PZD w Pile złożył wnioski w stosunku do 3 ROD o pow. 5,6 ha i liczbie działek - 173, co stanowi 92 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD i liczbie działek - 173

2)       OZ PZD Warmińsko-Mazurski złożył wnioski w stosunku do 7 ROD o pow. 27 ha i liczbie działek - 562, co stanowi 83 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

3)       OZ PZD w Opolu złożył wnioski w stosunku do 21 ROD o pow. 141 ha i liczbie działek - 3426, co stanowi 80 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

4)       OZ PZD Podlaski złożył wnioski w stosunku do 6 ROD o pow. 15 ha i liczbie działek - 380, co stanowi 80 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

5)       OZ PZD Podkarpacki złożył wnioski w stosunku do 21 ROD o pow. 64 ha i liczbie działek - 1338, co stanowi 75 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

6)       OZ PZD w Poznaniu złożył wnioski w stosunku do 48 ROD o pow. 497 ha i liczbie działek - 10922, co stanowi 67% powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

7)       OZ PZD w Koszalinie złożył wnioski w stosunku do 12 ROD o pow. 57 ha i liczbie działek - 1384, co stanowi 55 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

8)       OZ PZD Mazowiecki złożył wnioski w stosunku do 132 ROD o pow. 1080 ha i liczbie działek - 24955, co stanowi 50 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

9)       OZ PZD w Kaliszu złożył wnioski w stosunku do 30 ROD o pow. 152 ha i liczbie działek - 3559, co stanowi 45 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

10)      OZ PZD Toruńsko-Włocławski złożył wnioski w stosunku do 8 ROD o pow. 34 ha i liczbie działek - 527, co stanowi 41 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

11)      OZ PZD w Szczecinie złożył wnioski w stosunku do 24 ROD o pow. 355 ha i liczbie działek - 7106, co stanowi 34 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

12)       OZ PZD Śląski złożył wnioski w stosunku do 118 ROD o pow. 706 ha i liczbie działek - 15773, co stanowi 26 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

13)       OZ PZD w Lublinie złożył wnioski w stosunku do 32 ROD o pow. 166 ha i liczbie działek - 3866, co stanowi 25 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

14)       OZ PZD w Gdańsku złożył wnioski w stosunku do 7 ROD o pow. 68 ha i liczbie działek - 1679, co stanowi 10 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

15)       OZ PZD Łódzki złożył wnioski w stosunku do 6 ROD o pow. 22 ha i liczbie działek - 526, co stanowi 7 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

16)       OZ PZD Małopolski złożył wnioski w stosunku do 10 ROD o pow. 46 ha i liczbie działek - 880, co stanowi 6 % powierzchni ROD możliwej do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD

 

Zachęcamy zarządy ROD, których problem dotyczy do ścisłej i sprawnej współpracy z organami PZD,a zwłaszcza okręgami. Ustawa o ROD stworzyła realną możliwość uregulowania stanu prawnego znacznej części ogrodów działkowych oraz definitywnego potwierdzenia legalności ich funkcjonowania. Nie zmarnujmy szansy, którą nam stworzyła ustawa o ROD!

W kolejnym komunikacie Krajowej Rady PZD wskażemy ROD, w stosunku do których zostały złożone wnioski o regulację stanu prawnego na podstawie art. 76 ustawy o ROD! Zachęcamy do zapoznania się z tym komunikatem!

Wydział Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD

 

W załączeniu:

Realizacja przez OZ PZD regulacji stanu prawnego całości/części ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD na dzień 17.11.2014 r.

Załącznik plikowy do pobrania

tabela.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.