Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Przestrzegając obowiązujących praw w ROD stajemy w ich obronie" - 09.05.2016

Członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowców "Bolesława Chrobrego" we Wronkach obradujący na Walnym Zebraniu Ogrodu po zapoznaniu się z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25.02.2016 r. kierowanym do Pana Ministra i Minister Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej, a dotyczącym w szczególności legalizacji zamieszkiwania i samowoli budowlanej na działce wnosimy o nie podejmowanie kroków prawnych które legalizowałyby stan faktyczny (samowola budowlana, zamieszkiwanie całoroczne altany).

czytaj więcej

"Wszyscy działkowcy odbierają wystąpienie Pani Sibińskiej skierowane do Ministrów jako próbę wywołania zamieszania wokół ustawy o ROD" - 09.05.2016

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD „Wojciech" w Krośnie z głębokim niezadowoleniem przyjmuje interpelację Pani Poseł Krystyny Sibińskiej złożoną do Pana Ministra dotyczącą rzekomych masowych eksmisji z działek przeprowadzanych przez organy PZD.

czytaj więcej

"Osoby zamieszkujące ogrody w zdecydowanej większości przypadków nie są ani ubogie, ani bez dachu nad głową" - 06.05.2016

Działkowcy z ROD „Cukrownik" w Przeworsku biorący udział w walnym zebraniu sprawozdawczym uważają, że wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Pana Ministra zostało sprowokowane przez grupkę osobników, tylko przez pomyłkę nazywających się działkowcami, nieustannie łamiących prawo i żyjących kosztem innych.

czytaj więcej

"Uważamy, że dokonywanie jakichkolwiek zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych jest niepotrzebne" - 06.05.2016

Działkowcy z ROD im. A. Czartoryskiego w Sieniawie apelują do Pana o zachowanie zdrowego rozsądku i wycofanie wniosków skierowanych do ministrów w rządzie RP o dokonanie zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Rzecznik powinien stawać w obronie całego środowiska działkowców, a nie grupki osób, które bezczelnie łamiąc prawo zamieszkują na działkach.

czytaj więcej

"Mówimy stanowcze NIE wszelkim próbom niszczenia tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego" - 06.05.2016

Działkowcy ROD "Pod Gipsową Skałą" w Gackach zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 23 kwietnia 2016 roku sprzeciwiają się budowaniu altan ponadnormatywnych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych i zjawisku zamieszkiwania na stałe w altanach działkowych.

czytaj więcej

"Jesteśmy przekonani, że Pan weźmie pod uwagę argumentację tysiąca działkowców z całej Polski" - 05.05.2016

Uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Puchalskiego w Rzeszowie, uważamy, że dla dobra środowiska działkowego, nie potrzeba uchwalać nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uważamy, że Ustawa z 13 grudnia 2013 roku zawiera rozwiązania zapobiegające zamieszkiwaniu w ogrodach ROD i budownictwu ponadnormatywnemu.

czytaj więcej

"Każdy, bez względu na zajmowaną pozycję w kraju zobowiązany jest do przestrzegania prawa" - 05.05.2016

Jako działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego TRANSPORTOWIEC, Wieniec- Zalesie w województwie kujawsko-pomorskim, obradujący na corocznym walnym zebraniu sprawozdawczym, z ogromnym niezrozumieniem zapoznaliśmy się z materiałami Pańskich wystąpień do Ministra Infrastruktury jak również Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W naszej ocenie Pańskie działania zmierzające do głębokiej ingerencji w Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, są podważeniem przestrzegania prawa w naszym państwie.

czytaj więcej

"Istotny jest każdy głos broniący idei ruchu ogrodnictwa działkowego i rozwoju ogrodów działkowych na ziemiach polskich" - 05.05.2016

Jesteśmy działkowcami Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zdrowie" w Czerwonej Górze i pragniemy podziękować Panu za zajęcie stanowiska w sprawie zamieszkiwania w ROD i przyjęcie postawy broniącej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku. Wobec rozgorzałej medialnej dyskusji dotyczącej zamieszkiwania na terenach ogrodów działkowych, zjawiska meldowania oraz budowy ponadnormatywnych altan, w którą włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich i Pani Poseł Krystyna Sibińska, niezwykle istotny jest każdy głos broniący idei ruchu ogrodnictwa działkowego i rozwoju ogrodów działkowych na ziemiach polskich.

czytaj więcej

"W swojej historii przeżyliśmy już nie jeden atak na nasz Związek, z każdego wychodziliśmy z tarczą w dłoni" - 05.05.2016

"Decydując się na pozostanie w strukturach Polskiego Związku Działkowców podczas zebrania zwołanego na podstawie art. 69 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, dokonywaliśmy tego wyboru z pełną rozwagą i uzasadnionym przekonaniem, że Związek będzie stać na straży przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego. I nie pomyliliśmy się! W pełni identyfikujemy się z treścią i zasadnością podejmowanych przez Polski Związek Działkowców, i oczywiście Jego władze krajowe, uchwał zmierzających do restrykcyjnego przestrzegania prawa przez działkowców" - pisza działkowcy z ROD "Oaza" w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Budując ponadnormatywny dom, każdy bierze za to odpowiedzialność na siebie" - 04.05.2016

"Mieszkających jest garstka, a skutki ponoszą wszyscy. Jesteśmy za tym, by pomóc ludziom z problemami, ale nie drogą zgody na zamieszkiwanie na ogrodzie. Dlatego zaskoczeni jesteśmy stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich i poseł Sibińkiej, sugerujących jakieś zmiany w ustawie, nie przystające do idei rodzinnych ogrodów działkowych" - piszą działkowcy z ROD "Bukowina" w Szczecinie.

czytaj więcej

"Całkowicie popieramy działania zarządów ogrodowych oraz całego Związku w obronie dotychczasowej ustawy o ROD" - 04.05.2016

My działkowcy ROD „Stokrotka" w Chocianowie zgromadzeni na zebraniu sprawozdawczym w dniu 22 kwietnia 2016 r. po zapoznaniu się z Pana pismem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyrażamy niezadowolenie z Pana próby ingerencji w zapisy Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. 

czytaj więcej

"Pan jako urzędnik państwowy powinien wręcz poprzeć starania PZD" - 04.05.2016

"Doskonale wiemy, że Pan jest Rzecznikiem Praw wszystkich Obywateli naszego kraju, ale łamiącym w sposób rażący obowiązujące ich normy i przepisy z tytułu bycia członkiem PZD należ powiedzieć zdecydowane „nie", a nie brać ich w obronę. Przecież obowiązująca ustawa o ROD wyraźnie stanowi, że na terenie ogrodów działkowych obowiązuje zakaz zamieszkiwania, są one przeznaczone na miejsce do wypoczynku, rekreacji i okresowego pobytu" - pisze Prezes ROD "Metalowiec" we Włocławku.

czytaj więcej

"Na prośbę garstki osób świadomie łamiących prawo kieruje Pani interpelację" - 04.05.2016

Działkowcy z ROD „Zelmerowiec" w Rzeszowie uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym zdecydowali się zająć stanowisko odnośnie Pani interpelacji złożonej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

czytaj więcej

"Popieramy działania Polskiego Związku Działkowców" - 02.05.2016

My członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość" w Dusznikach-Zdr. obradujący w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 22 kwietnia 2016 roku, po zapoznaniu się z Pańskim wystąpieniem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, celem podjęcia przez nich działań zmierzających do zmiany ustawy z dnia 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, odnośnie zalegalizowania samowoli budowlanych oraz umożliwienia zamieszkiwania na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, wyrażamy w powyższej sprawie swój zdecydowany sprzeciw.

czytaj więcej

"To przejaw histerii ludzi, którzy najpierw naruszyli prawo, a potem szukają wsparcia różnych instytucji " - 02.05.2016

"Celowo nagłaśnia się problem, tworząc obraz nieprawdziwy o masowym rugowaniu zamieszkujących w altanach z działek. Takie przedstawianie sytuacji jest niesprawiedliwe i szkodliwe, jest jednak dobrą okazją do oskarżania PZD i do sugerowania dokonywania zmian w istniejącej ustawie o ROD. W naszej ocenie jest to przejaw histerii ludzi, którzy najpierw naruszyli prawo, a potem szukają wsparcia różnych instytucji oraz organizując manifestacje pod urzędami, co prawda niewielkie liczebnie, ale chętnie wykorzystywane przez niektóre media. Na to naszego przyzwolenia nie ma" - piszą działkowcy z ROD "Pionier" w Szczecinie.

czytaj więcej

"Wystąpienie z wnioskiem o zmianę ustawy o ROD jest bezzasadne i wręcz szkodliwe dla polskiego ruchu działkowego" - 02.05.2016

Członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafran" w Kłodzku, obradujący w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 23 kwietnia 2016 roku, po zapoznaniu się z treścią Pańskiego pisma do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, wyrażają swoje zdziwienie i zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Pana, działań zmierzających do zmiany ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, celem zalegalizowania samowoli budowlanych oraz umożliwienia zamieszkiwania osobom na terenie Ogrodu.

czytaj więcej

"Ogrody dobrze służą polskim rodzinom" - 02.05.2016

Nadzwyczajne Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze ROD "Róża" w Jaworzynie Śląskiej postanawia przyjąć stanowisko w sprawie działania Rzecznika Praw Obywatelskich dr Bodnara dotyczące zamieszkiwania i samowoli ponadnormatywnego budownictw a na działkach jako nie służące dobrze milionowej organizacji.

czytaj więcej

"Obowiązująca ustawa o ROD zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ogrodom działkowym" - 29.04.2016

Zebrani w dniu 23 kwietnia 2016 roku na corocznym zebraniu sprawozdawczym użytkownicy działek z ROD "Skałka" w Kielcach wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku.

czytaj więcej

"Przypominamy, że to ustawodawca zobowiązał PZD do przestrzegania zapisów ustawy o ROD" - 29.04.2016

Członkowie Polskiego Związku Działkowców użytkujący działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kabanos" w Rzeszowie uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym z zaskoczeniem przyjęli informację na temat interpelacji Pani Poseł Krystyny Sibińskiej skierowanej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informujemy Panią Minister, że z prośbą o wzięcie w obronę do Rzecznika Praw Obywatelskich i Poseł na Sejm RP zwracają się wyłącznie pseudo-działkowcy, czyli osoby, które pomimo ustawowego zakazu zamieszkują na działkach w ogrodach w specjalnie do tego celu przystosowanych budynkach mieszkalnych.

czytaj więcej

"Chce Pan zamienić ogrody działkowe na niby osiedla mieszkaniowe" - 28.04.2016

My działkowcy ROD „Nowe Osiedle" w Wałbrzychu, woj. Dolnośląskim, biorąc udział w walnym zebraniu sprawozdawczym, wyrażamy swój niepokój i zdziwienie wobec stanowiska jakie zajął Pan Rzecznik Praw Obywatelski, w swoim piśmie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie regulacji prawnych dot. zamieszkiwania i samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. W istocie Pana działanie zmierza do zalegalizowania samowoli budowlanych, z którymi nasze stowarzyszenie walczy od zarania swego istnienia. 

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.