Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Każdy, bez względu na zajmowaną pozycję w kraju zobowiązany jest do przestrzegania prawa" - 05.05.2016

 

Włocławek, 23 kwietnia 2016


Rzecznik Praw Obywatelskich

Adam Bodnar

Aleja Solidarności 77

00 - 090 Warszawa


Panie Doktorze!


Jako działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego TRANSPORTOWIEC, Wieniec- Zalesie w województwie kujawsko-pomorskim, obradujący na corocznym walnym zebraniu sprawozdawczym, z ogromnym niezrozumieniem zapoznaliśmy się z materiałami Pańskich wystąpień do Ministra Infrastruktury jak również Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W naszej ocenie Pańskie działania zmierzające do głębokiej ingerencji w Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, są podważeniem przestrzegania prawa w naszym państwie. Każdy, bez względu na zajmowaną pozycję w kraju zobowiązany jest do przestrzegania prawa. To naturalnie dotyczy także działkowców i zdecydowana ich większość nie przekracza linii wyznaczonej przez akty prawne. Jesteśmy głęboko przekonani, że Ustawa o ROD jest dokumentem opracowanym bardzo dobrze, opierającym się o szerokie konsultacje podczas jej procedowania. Natomiast prawo w niej zapisane jest jasne, czytelne oraz dające stabilność działkowcom, a co najważniejsze, takie samo dla wszystkich.

Ogrody działkowe od dziesięcioleci nie miały w swym przeznaczeniu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych! Jakakolwiek próba niszczenia dorobku ogrodnictwa działkowego w Polsce zawsze będzie negatywnie przyjmowana przez osoby przestrzegające prawa, osoby będące działkowcami a nie dzikimi mieszkańcami ogrodów, żerującymi na tych pierwszych!

Szanowny Panie Rzeczniku!

Jest jeszcze czas na refleksję i wycofanie się z drogi przez Pana podjętej. I oto Pana prosimy.

Działkowcy z ROD "Transportowiec" w Wieneic - Zalesie


ZOBACZ PISMO


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio