Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"To przejaw histerii ludzi, którzy najpierw naruszyli prawo, a potem szukają wsparcia różnych instytucji " - 02.05.2016

Tocząca się kampania, rzekomo w obronie bezdomnych, zamieszkujących altany w ogrodach działkowych, wywołana została przez grupę działkowców z ROD „Forsycja" w Poznaniu - w sposób nieodpowiedzialny i szkodzący ogrodnictwu działkowemu, jako całości.

Włączenie się Rzecznika Praw Obywatelskich, nadało rangę problemu bezdomności w ogrodach, pomimo iż rozmiary tego zjawiska są w skali kraju znikome.

W naszym ogrodzie zjawisko zamieszkiwania nie istnieje. I tak jest w wielu ogrodach na terenie naszego miasta.

Celowo nagłaśnia się problem, tworząc obraz nieprawdziwy o masowym rugowaniu zamieszkujących w altanach z działek. Takie przedstawianie sytuacji jest niesprawiedliwe i szkodliwe, jest jednak dobrą okazją do oskarżania PZD i do sugerowania dokonywania zmian w istniejącej ustawie o ROD. W naszej ocenie jest to przejaw histerii ludzi, którzy najpierw naruszyli prawo, a potem szukają wsparcia różnych instytucji oraz organizując manifestacje pod urzędami, co prawda niewielkie liczebnie, ale chętnie wykorzystywane przez niektóre media. Na to naszego przyzwolenia nie ma.

Apelujemy do Ministra Infrastruktury o rozwagę i nie podejmowania kroków do zmiany dobrej ustawy satysfakcjonującej działkowców.

Działkowcy z ROD "Pionier" w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio