Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Całkowicie popieramy działania zarządów ogrodowych oraz całego Związku w obronie dotychczasowej ustawy o ROD" - 04.05.2016


22 kwietnia 2016 r.


Rzecznik Praw Obywatelskich

Dr Adam Bodnar


Szanowny Panie Rzeczniku


My działkowcy ROD „Stokrotka" w Chocianowie zgromadzeni na zebraniu sprawozdawczym w dniu 22 kwietnia 2016 r. po zapoznaniu się z Pana pismem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyrażamy niezadowolenie z Pana próby ingerencji w zapisy Ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. Nie rozumiemy dlaczego Pan próbuje popierać małą grupę działkowców , którzy nie przestrzegają prawa i ustawy o ROD. Jesteśmy przeciwni takim działaniom. Grupa działkowców zamieszkujący w altanach przez cały rok posiadała wcześniej mieszkanie, pytanie co z nimi zrobili? Pańska i Ministrów ingerencja w ustawę z 13 grudnia 2013 r. poprzez wprowadzenia meldunków na działkach i zalegalizowanie domów doprowadzi do całkowitej degradacji ogrodów.

Ustawa z 13 grudnia 2013 r. jest ustawą obywatelską i podpisało się po nią ponad 934 tysiące działkowców. Całkowicie popieramy działania zarządów ogrodowych oraz całego Związku w obronie dotychczasowej ustawy o ROD. Mamy nadzieję, że Pan wycofa się z tego pomysłu podważenia zapisów ustawy z 2013 r. Ustawa ta zabezpiecza i gwarantuje nam działkowcom dalsze funkcjonowanie ogrodów działkowych. Działkowcy ROD „Stokrotka" pozdrawiają Pana i liczą, że wycofa się Pan z próby zmiany ustawy o ROD.

Działkowcy z ROD "Stokrotka" w Chocianowie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio