Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Wystąpienie z wnioskiem o zmianę ustawy o ROD jest bezzasadne i wręcz szkodliwe dla polskiego ruchu działkowego" - 02.05.2016


STANOWISKO

Członków Polskiego Związku Działkowców z

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafran "w Kłodzku

w sprawie podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich działań zmierzających do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku

Członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szafran" w Kłodzku, obradujący w walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 23 kwietnia 2016 roku, po zapoznaniu się z treścią Pańskiego pisma do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, wyrażają swoje zdziwienie i zdecydowany sprzeciw wobec podejmowanych przez Pana, działań zmierzających do zmiany ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, celem zalegalizowania samowoli budowlanych oraz umożliwienia zamieszkiwania osobom na terenie Ogrodu.

Zarówno samowola budowlana jak, też zamieszkiwanie na terenie Ogrodu było i jest sprzeczne z ideą ogrodnictwa działkowego od jego powstania. Rodzinne Ogrody Działkowe spełniają wiele pozytywnych funkcji, dla działkowców i miejscowego społeczeństwa. Zatem nie mogą służyć jako osiedle slumsów lub być dzielnicą tanich luksusowych domków jednorodzinnych. Pierwsi wymagają pomocy ze strony Państwa, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego, drudzy natomiast napiętnowania gdyż, pomijając wszelkie wymogi nakazane Prawem budowlanym postawili nielegalnie domy, których kubatura w żaden sposób nie przystaje do definicji „altany". Teraz ta grupa osób wykorzystując jeden z najważniejszych organów w Państwie dąży, aby ich bezprawne działanie zostało zalegalizowane.

Naszym zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich nie powinien być wykorzystywany do zmiany przepisów niewygodnych dla tych, którzy rażąco łamią prawo, lecz w kierunku jego przestrzegania, tym bardziej, że obowiązujące przepisy służą ku zadowoleniu dla ponad milionowej rzeszy działkowców.

Pragniemy podkreślić, że Ustawa z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych jest dla działkowców na miarę dzisiejszych czasów ustawą dobrą. W pełni zabezpiecza rozwój ogrodnictwa działkowego i ochroni ogrody przed bezprawnymi budowlami i zamieszkiwaniem na terenie ogrodu.

Wystąpienie z wnioskiem o zmianę tej ustawy jest bezzasadne i wręcz szkodliwe dla polskiego ruchu działkowego. W związku z powyższym zwracamy się do Pana z apelem i prośbą, o wycofanie niedobrej, dla działkowców inicjatywy i zaprzestanie podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zmiany ustawy z 13 grudnia 2013 roku o rod, gdyż tego rodzaju inicjatywa jest wymierzona w kierunku likwidacji ogrodnictwa działkowego w Polsce, a więc przeciwko społeczności działkowców w naszym kraju.

Działkowcy z ROD "Szafran" w Kłodzku

 

ZOBACZ PISMO

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio