Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Wszyscy działkowcy odbierają wystąpienie Pani Sibińskiej skierowane do Ministrów jako próbę wywołania zamieszania wokół ustawy o ROD" - 09.05.2016


Krosno, 28 kwietnia 2016 r.


Szanowny Pan Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Budownictwa


Walne zebranie sprawozdawcze w ROD „Wojciech" w Krośnie z głębokim niezadowoleniem przyjmuje interpelację Pani Poseł Krystyny Sibińskiej złożoną do Pana Ministra dotyczącą rzekomych masowych eksmisji z działek przeprowadzanych przez organy PZD.

Bardzo niestosowne jest występowanie Pani Poseł w obronie ludzi, którzy z premedytacją łamali przepisy prawa dotyczące budowy altan ponadnormatywnych i obchodzili zakaz zamieszkiwania na działkach. Proponowanie Ministrowi Infrastruktury, aby wziął pod uwagę zmianę przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w celu usankcjonowania oczywistego bezprawia nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza jeżeli pada to ze strony Posła na Sejm RP.

Wielkie zdziwienie budzi to, iż Pani Poseł, która pracowała (pomijamy już milczeniem styl i sposób Jej pracy) nad obywatelskim projektem ustawy o ROD, teraz kwestionuje przepisy powstałego w oparciu o ten projekt aktu prawa. Wszyscy działkowcy odbierają wystąpienie Pani Sibińskiej skierowane do Ministrów jako próbę wywołania - być może celowego - zamieszania wokół ustawy o ROD.

Liczymy jednak na to, że Pan Minister w sposób całkowicie obiektywny rozstrzygnie sprawę budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach, uznając temat za właściwie rozwiązany w przepisach ustawy o ROD.


Z poważaniem

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio