Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Budując ponadnormatywny dom, każdy bierze za to odpowiedzialność na siebie" - 04.05.2016

Ogrody działkowe nie są przygotowane do funkcji zamieszkiwania, z tego względu nigdy takiej funkcji im nie przypisywano. Altana działkowa jest szczególnym rodzajem budynku, przeznaczonego do czasowego przebywania związanego z wypoczynkiem.

Przeznaczenie altany na stałe zamieszkanie rodzi szereg ujemnych skutków dla otoczenia (ochrony środowiska, warunków sanitarnych, generacji odpadów, częstotliwości wjazdów, zużycia energii i wody i konfliktów sąsiedzkich).

Infrastruktura ogrodów nie jest przystosowana do takiej funkcji, a jej rozbudowa generuje koszty ponoszone przez wszystkich działkowców.

Mieszkających jest garstka, a skutki ponoszą wszyscy. Jesteśmy za tym, by pomóc ludziom z problemami, ale nie drogą zgody na zamieszkiwanie na ogrodzie. Dlatego zaskoczeni jesteśmy stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich i poseł Sibińkiej, sugerujących jakieś zmiany w ustawie, nie przystające do idei rodzinnych ogrodów działkowych.

35 metrowa altana, ładnie utrzymana, wystarcza na potrzeby rodziny działkowca. Skąd więc tendencje do budowania na działce „pałaców", niezgodnych z prawem budowlanym i lament, gdy wkracza prawo. Budując ponadnormatywny dom, każdy bierze za to odpowiedzialność na siebie.

Zarząd ROD, ma ustawowe obowiązki wkraczania, gdy prawo jest łamane i nie może tolerować bezprawia. Podnoszony alarm, przez niektórych działkowców, zwłaszcza w Internecie, szukanie poparcia mediów, a nawet Polskiej Lewicy, są absolutnie nieuzasadnione, szkodliwe i absolutnie nieusprawiedliwione.

Działkowcy z ROD "Bukowina" w Szczecinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio