Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Mówimy stanowcze NIE wszelkim próbom niszczenia tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego" - 06.05.2016


Gacki, 23 kwietnia 2016 r.


Działkowcy ROD "Pod Gipsową Skałą" w Gackach zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 23 kwietnia 2016 roku sprzeciwiają się budowaniu altan ponadnormatywnych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych i zjawisku zamieszkiwania na stałe w altanach działkowych.

Od ponad 100 lat ogrody działkowe wpisują się w krajobraz polskich miast i mniejszych miasteczek spełniając dobroczynną rolę względem społeczności lokalnej. Od zawsze polskie ogrody działkowe nastawione były nie tylko na prowadzenie upraw ogrodniczych na własne potrzeby, ale również, a może przede wszystkim, na zaspokajanie rekreacyjnych i wypoczynkowych potrzeb swoich użytkowników.

Nigdy prawo związkowe zawarte w "Statucie PZD" i "Regulaminie ROD" nie zezwalało na budowanie altan ponad dopuszczalny normatyw i nigdy nie zgadzało się na stałe zamieszkiwanie w działkowych altanach.

Mówimy stanowcze NIE wszelkim próbom niszczenia tradycji ruchu ogrodnictwa działkowego i wykorzystywanie działkowych altan niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem poprzez prawne zalegalizowanie budowania altan ponadnormatywnych i umożliwianie obywatelom stałego zamieszkiwania w działkowych altanach, gdyż konsekwencją tego będzie zamiana oaz zieleni w brudne i szare niby osiedla mieszkaniowe.

Popieramy obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku, gdyż jedynie ona jest w stanie zachować zielone ogrody działkowe i zapewnić im dalszy rozwój dla wspólnego dobra społecznego.

Działkowcy ROD "Pod Gipsową Skałą" w Gackach


ZOBACZ PISMO


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio