Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Na prośbę garstki osób świadomie łamiących prawo kieruje Pani interpelację" - 04.05.2016


Rzeszów, 23.04.2016 r.

Szanowna Pani Krystyna Sibińska

Poseł na Sejm RP


Działkowcy z ROD „Zelmerowiec" w Rzeszowie uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym zdecydowali się zająć stanowisko odnośnie Pani interpelacji złożonej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Naprawdę zadziwiające jest to, skąd Pani uzyskała informację na temat kilkudziesięciu tysięcy osób wyrzuconych z działek w ROD, skoro w skali całego kraju było aż 6 (słownie: sześć) przypadków eksmisji. W czasie, gdy kierowała Pani podkomisją zajmującą się obywatelskim projektem ustawy o ROD, nie zgłaszała Pani żadnych uwag w zakresie zakazu zamieszkiwania na działkach. Teraz, na prośbę garstki osób świadomie łamiących prawo kieruje Pani interpelację. Co najmniej niestosowne jest, aby Poseł na Sejm RP kwestionował przepisy ustawy, nad którą zresztą sam pracował.

Kierujemy do Pani nasze stanowisko, pomimo Pani prośby skierowanej do Prezesa PZD aby "spowodował zaprzestania wysyłania do mnie listów i stanowisk" Prosimy wybaczyć Pani Poseł, ale PZD nie jest organizacją totalitarną, w której wszystko wykonuje się na polecenie kierownictwa. Dlatego też uważamy, że powinniśmy zabrać głos w sprawie, która bulwersuje wszystkich działkowców.

Z poważaniem Działkowcy z ROD „Zelmerowiec" w Rzeszowie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio