Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Przypominamy, że to ustawodawca zobowiązał PZD do przestrzegania zapisów ustawy o ROD" - 29.04.2016


Rzeszów, 23 kwietnia 2016 r.


Szanowna Pani Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Członkowie Polskiego Związku Działkowców użytkujący działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kabanos" w Rzeszowie uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym z zaskoczeniem przyjęli informację na temat interpelacji Pani Poseł Krystyny Sibińskiej skierowanej do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informujemy Panią Minister, że z prośbą o wzięcie w obronę do Rzecznika Praw Obywatelskich i Poseł na Sejm RP zwracają się wyłącznie pseudo-działkowcy, czyli osoby, które pomimo ustawowego zakazu zamieszkują na działkach w ogrodach w specjalnie do tego celu przystosowanych budynkach mieszkalnych. Bynajmniej nie czynią tego z uwagi na swoje problemy mieszkaniowe oraz kiepską sytuację materialną. Często zdarza się tak, że swoje mieszkania wynajmują, a sami przenoszą się na działki, gdzie żyją sobie wygodnie w otoczeniu przyrody.

Przypominamy, że to ustawodawca zobowiązał Polski Związek Działkowców do przestrzegania zapisów ustawy o ROD z 2013 roku. Nie rozumiemy zatem, dlaczego teraz stawia się zarzuty PZD, że przestrzega przepisy ustawy w zakresie zakazu zamieszkiwania w ogrodach działkowych.

Liczymy na to, że Pani Minister w sposób całkowicie obiektywny podejdzie do sprawy podniesionej w interpelacji poselskiej i odrzuci propozycję zmian w przepisach ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Z poważaniem Działkowcy z ROD „Kabanos" w Rzeszowie 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio