Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Przestrzegając obowiązujących praw w ROD stajemy w ich obronie" - 09.05.2016

 

Wronki, 23 kwietnia 2016 r.


Szanowny Pan

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Budownictwo


Szanowny Panie Ministrze

Członkowie Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowców "Bolesława Chrobrego" we Wronkach obradujący na Walnym Zebraniu Ogrodu po zapoznaniu się z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25.02.2016 r. kierowanym do Pana Ministra i Minister Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej, a dotyczącym w szczególności legalizacji zamieszkiwania i samowoli budowlanej na działce wnosimy o nie podejmowanie kroków prawnych które legalizowałyby stan faktyczny (samowola budowlana, zamieszkiwanie całoroczne altany).

Z dostępnych nam materiałów wynika że kwestie budowy altan i ich wymiary, zamieszkiwanie, były szczegółowo regulowane w różnych przepisach począwszy od regulaminów pracowniczych ogrodów działkowych poprzez ustawy o ROD w okresie od końca lat pięćdziesiątych aż do października 2015.

Uważamy że obowiązujące w tej materii regulacje prawne zostały uchwalone zgodnie z obowiązującym ładem konstytucyjnym i nie zachodzi konieczność podejmowania prac legislacyjnych przez kompetentne organy Państwa.

Przestrzegając obowiązujących praw w ROD stajemy w ich obronie przed wynaturzeniem i ich likwidacją.

Z działkowym pozdrowieniem

Członkowie PZD z ROD " Bolesława Chrobrego" we Wronkach

zebrani na Walnym Zebraniu Ogrodu


Nasze stanowisko przekazujemy także do

1. Premier Rządu RP pani Beata Szydło

2. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rąfalska

3. Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Adam Bodnar

4. Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki

5. OZ PZD w Pile

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio