Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Pan jako urzędnik państwowy powinien wręcz poprzeć starania PZD" - 04.05.2016


Włocławek, 16.04.2016 r.

Szanowny Panie Rzeczniku.

Doskonale wiemy, że Pan jest Rzecznikiem Praw wszystkich Obywateli naszego kraju, ale łamiącym w sposób rażący obowiązujące ich normy i przepisy z tytułu bycia członkiem PZD należ powiedzieć zdecydowane „nie", a nie brać ich w obronę. Przecież obowiązująca ustawa o ROD wyraźnie stanowi, że na terenie ogrodów działkowych obowiązuje zakaz zamieszkiwania, są one przeznaczone na miejsce do wypoczynku, rekreacji i okresowego pobytu. Ustawodawca przewidział sankcje za korzystanie z działki lub altany sposób sprzeczny z przepisami ustawy (art. 36 ust. 3 pkt ł ustawy o ROD), dlatego też zdecydowanie popieramy władze PZD pragnące walczyć z osobami łamiącymi wszelkie obowiązujące ich zasady. Przecież wielkość powierzchni altany ogrodowej wyraźnie określa obowiązująca Ustawa Prawo budowlane. Osób, które wybudowały sobie ogromne altany i w nich mieszkają przez cały rok złamały obowiązujące prawo i łamią je nadal swoim postępowaniem. Nie należą one zapewne do osób biednych, lecz są to zwykli cwaniacy, którzy stawiają w złym wizerunku ogromną rzeszę uczciwych i skromnych użytkowników swoich działek ogrodowych. Sądzimy, że Pan jako urzędnik państwowy powinien wręcz poprzeć starania PZD ,aby ten problem rozwiązać jak najszybciej.

W imieniu wszystkich członków PZD w ROD "Metalowiec" we Włocławku

Prezes Zarządu Ogrodu


ZOBACZ PISMO


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio