Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Pobudki urzędników warszawskiego magistratu są nie do przyjęcia" - 08.05.2015

"W związku ze złym działaniem Pani Prezydent m.st. Warszawy wobec PZD oświadczam, że takie działanie urzędników warszawskiego magistratu może spowodować paraliż działania milionowej organizacji społecznej. Pobudki, jakimi kierują się urzędnicy są nie do przyjęcia w świetle ustawy o ROD. Nie do przyjęcia jest i to, że gruntami ogrodów chce się dać rekompensatę dla spadkobierców osób wywłaszczonych dekretem Bieruta, a większości nawet dla tych, którzy wykupili roszczenia, w tym deweloperów" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Marian Rosiński, działkowiec z ROD ŚFUP w Świdnicy.

czytaj więcej

„Świat się kręci”… ale prawo musi być prawem - 07.05.2015

Jednym z tematów poruszonych w programie „Świat się kręci” w TVP1 była kwestia odłączania się ogrodów od struktur PZD. Ponieważ zaproszone do udziału w dyskusji przedstawicielki ogrodów warszawskich, które podjęły uchwałę o wyodrębnieniu z PZD, zarzuciły PZD utrudnianie procedury wyłączenia się ROD, koniecznym jest sprostowanie i uzupełnienie obrazu sytuacji przedstawionej w programie.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Podlaskiego w sprawie odmowy rejestracji Statutu PZD - 07.05.2015

"Okręgowy Zarząd Podlaski PZD wzywa organy administracji samorządowej oraz państwowej do zaprzestania nagonki wymierzonej w PZD oraz działania zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami, zamiast dotychczasowego traktowania prawa wybiórczo i interpretacji przepisów wyłącznie na własną korzyść" - pisze w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy OZ Podlaski

czytaj więcej

Nadzwyczajne posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców - 07.05.2015

W poniedziałek 4 maja 2015 roku odbyło się nadzwyczajne, XVI posiedzenie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD poświęcone w całości wystąpieniu organu nadzoru, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 kwietnia br. do Krajowej Rady PZD.

czytaj więcej

Uczestnicy nadzwyczajnego posiedzenia OZ Łódzkiego PZD do Premier RP Ewy Kopacz - 07.05.2015

"Działkowcy czują się rozgoryczeni i w pewnym sensie oszukani. Sądzili, że uchwalenie ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zagwarantuje stabilną przyszłość ogrodów i pozwoli w spokoju korzystać z działaek" - piszą do Premier RP  uczestnicy nadzwyczajnego posiedzenia OZ Łódzkiego PZD.

czytaj więcej

OZ Łódzki PZD do Prezydenta m.st.Warszawy - 07.05.2015

"Właczenie się Pani Prezydent, jako organu nadzorującego stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców w proces rejestracji nowego statutu oraz dalsze działania podjęte w dniu 2 kwietnia br. przez kierowany przez Panią Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oceniamy jako nękanie Polskiego Związku Działkowców" - pisze do Prezydenta m.st. Warszawy OZ Łodzki PZD.

czytaj więcej

OZ Łódzki odpowiada na artykuł redaktora Marka Wielgo "działki i spór o składkę" - 07.05.2015

"Uczestnicy posiedzenia Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD zwracają się za pośrednictwem Pana Adama Michnika - Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej do Pana redaktora Wielgo o rzetelniejsze informacje i opracowania, nie budzące wątpliwości co do ich bezstronności, obiektywizmu oraz dostatecznej wiedzy i znajomości opisywanej tematyki" - pisze OZ Łódzki PZD

czytaj więcej

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z posłem PO Arturem Gieradą - 07.05.2015

4 maja br. odbyło się spotkanie OZ Świętokrzyskiego z wiceprzewodniczącym PO w województwie świętokrzyskim – Posłem Arturem Gieradą. Celem spotkania była aktualna sytuacja działkowców, ROD i Związku w obliczu trudności rejestracji nowego statutu PZD i działań ze strony organu nadzoru – Prezydenta m.st. Warszawy. Panu Posłowi przedstawiono nowe zagrożenia dla dalszego istnienia ROD w postaci walki o zapisy statutowe oraz kroki jakie podejmuje Prezydent Warszawy w odniesieniu do ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego PZD, wymuszając podjęcie działań destabilizujących funkcjonowanie nie tylko samego stowarzyszenia ale i blisko pięciu tysięcy ogrodów.

czytaj więcej

"Z ogromnym niezadowoleniem przyjęliśmy informację o działaniach Prezydent m.st. Warszawy utrudniających rejestrację statutu PZD" - 07.05.2015

"Jako czynni działkowicze jesteśmy zaniepokojeni postawą Pani Prezydent m.st. Warszawy, która z niewyjaśnionych powodów utrudnia rejestrację statutu PZD. My działkowcy uważamy, że swoimi działaniami Pani Prezydent chce doprowadzić do likwidacji ogrodów działkowych w stolicy i w Polsce. W związku z tym zwracamy się do Pani Premier o pomoc w sprawie działań organu nadzoru nad PZD" - piszą w swoim stanowisku adresowanym do Pani Premier Ewy Kopacz członkowie Społecznej Służby Instruktarzu Ogrodniczego OZ w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Prezydent miasta Chorzowa wydał pierwszą decyzję w sprawie regulacji gruntów ROD - 07.05.2015

27 kwietnia 2015 roku Prezydent Miasta Chorzowa wydał pierwszą decyzję w sprawie nabycia przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania do nieruchomości na której znajduje się Rodzinny Ogród Działkowy im. T. Kościuszki. Powierzchnia, która została objęta przedmiotową decyzją to ponad 111 tysięcy m2. Na chwilę obecną Urząd Miasta Chorzowa przeprowadza podziały geodezyjne dla pozostałych nieruchomości, które zajęte są przez ogrody działkowe. W niedalekiej przyszłości będziemy spodziewać się kolejnych decyzji w sprawie regulacji gruntów chorzowskich ROD.

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli OZ Małopolskiego z Poseł Katarzyną Matusik - Lipiec - 07.05.2015

4 maja 2015 r. przedstawiciele OZ Małopolskiego spotkali się z Posłanką PO na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyną Matusik–Lipiec. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji Polskiego Związku Działkowców na tle wydarzeń związanych ze Statutem PZD. Przedstawiono Pani Poseł trudności, na jakie napotyka Związek w sprawie zarejestrowania Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odmowa rejestracji Statutu pojawiła się kiedy organ nadzoru – Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz - zakwestionowała tryb wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD, który odbył się 23 października 2014 r. Przekazano Pani Posłance zaniepokojenie rozwojem sytuacji, która może dezorganizować toczące się sprawy w ogrodach, a także wywoływać dezorientację działkowców. Postawiono pytanie – jak to możliwe, że członek Platformy Obywatelskiej, partii która dotychczas przychylnie traktowała działkowców, wywołuje ogromne napięcie i obawę o przeprowadzenie zwykłej formalności, jaką jest wniesienie zmian do Statutu. Pani Poseł obiecała zainteresować się powodami, które stanowią przeszkodę w rejestracji Statutu PZD oraz wystosować pismo do Prezydent Warszawy.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców z rejonu Nowa Sól w sprawie utrudniania rejestracji Statutu PZD - 07.05.2015

"Aktualna sytuacja wskazuje jednoznacznie, że jesteśmy w stanie otwartej wojny z organem nadzoru. Walka ze związkiem przybiera różne formy. Zamieszcza się w mediach deskredytujące działania związku, artukuły, które w sposób skuteczny mogą poczynić zamęt w głowach działkowców" - piszą do Premier RP, Prezydenta m.st. Warszawy i Sądu Rejestrowego działkowcy z rejonu Nowa Sól,

czytaj więcej

Stanowisko OZ Podlaskiego w sprawie wrogiej postawy władz w stosunku do Polskiego Związku Działkowców - 07.05.2015

"Okręgowy Zarząd Podlaski PZD pragnie wyrazić swoje ogromne oburzenie, powstałe w wyniku sytuacji utrzymującej się od pewnego czasu, a mianowicie podejścia władz państwowych i samorządowych do Polskiego Związku Działkowców" - pisze w swoim stanowisku do Przewidniczącego Klubu Parlamentarnego PO Rafała Grupińskiego  OZ Podlaski.

czytaj więcej

OZ PZD w Częstochowie z niepokojem obserwuje nasilone działania Prezydenta m.st. Warszawy - 07.05.2015

"Działania te należy odbierać jako bezpardonowy atak na ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce i na ponad milion polskich rodzin użytkujących działki w stowarzyszeniu ogrodowym Polski Związek Działkowców" - pisze do Posłów ziemi częstochowskiej i Marszałka Sejmu RP Prezydium OZ PZD w Częstochowie.

czytaj więcej

„Świat się kręci”… wokół ogrodów - 06.05.2015

Ogrody działkowe były tematem wyemitowanego 5 maja w telewizyjnej „Jedynce” programu „Świat się kręci”. Ograniczony czas nie pozwolił na omówienie wszystkich spraw związanych z sytuacją ROD w Polce, ale widzowie programu mogli się przekonać, czym są ogrody działkowe,  jakie dobro stanowią dla działkowców, ale i dla całego otoczenia. Nie dziwi więc wynik głosowania sms-owego, w którym telewidzowie mogli się wypowiedzieć, czy ich zdaniem ogrody są potrzebne. Aż 98 proc. z nich odpowiedziało „TAK”.

czytaj więcej

List OZ we Wrocławiu do Pani Premier Ewy Kopacz, Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego i Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza - 06.05.2015

Od samego początku obowiązywania ustawy o ROD z 2013 r. mają miejsce wydarzenia świadczące o tym, że przeciwnicy ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz PZD nie przyjmują do wiadomości wprowadzonych uwarunkowań prawnych. Ponadto podejmują wszelkie możliwe działania mające na celu utrudnianie PZD realizowania strategicznych działań ustawowych i statutowych. Mamy wrażenie, że prowadzona ze związkiem walka przeniosła się z płaszczyzny politycznej na płaszczyznę urzędniczą i że ma na celu utrudnianie działalności Związku, w tym także Rodzinnych Ogrodów Działkowych, i że jej głównym celem jest niedopuszczenie do pełnej realizacji ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. Dlatego też zwracamy się z prośbą o zainteresowanie się omawianą sprawą oraz o wsparcie polskich działkowców w tej jakże trudnej sytuacji - piszą w listach do Pani Premier Ewy Kopacz, Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza i Marszałka Sejmu Pana Radosława Sikorskiego członkowie OZ we Wrocławiu.

czytaj więcej

Były ugory - są ogrody działkowe ! - 06.05.2015

Na gdańskich Stogach, w miejscu dawnego nieużytku o powierzchni ok. 3 ha, powstały nowe ogrody działkowe. Gospodarzem tego miejsca będzie Polski Związek Działkowców w Gdańsku.


czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli OZ Małopolskiego z Posłem Ireneuszem Rasiem - 06.05.2015

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu Małopolskiego w dniu 4 maja 2015 r. spotkali się z Posłem na Sejm RP Platformy Obywatelskiej Ireneuszem Rasiem. W trakcie rzeczowych rozmów w sprawie rejestracji Statutu PZD w sądzie rejestrowym i trudnościach na jakie napotyka Związek ze strony organu nadzoru tj. Prezydenta m. st. Warszawy, przekazano Panu Posłowi obawy działkowców związane z możliwą dezorganizacją życia działkowego, wywołane pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi doniesieniami. Nakładanie na Związek przez organ nadzoru środków nadzorczych, przymuszających do uchylania uchwał, powoduje chaos i niepokój, a także podejrzenie o dążenie do likwidacji PZD i ROD. Poseł zdeklarował, że zwróci się do Prezydent Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz–Waltz z pismem w naszej sprawie.

czytaj więcej

Spotkanie poznańskich działkowców z Posłem Maciejem Banaszkiem (SLD) - 06.05.2015

Trwają spotkania działkowców z parlamentarzystami. Zdzisław Śliwa i Sylwester Chęciński odwiedzili w poniedziałek 4 maja br.  posła SLD Macieja Banaszaka. Pretekstem do spotkania były zawirowania w sprawie statutu PZD wywołane inicjatywą Prezydent m.st. Warszawy, która wykonując uprawnienia organu nadzorczego postawiła się ponad organy sądownicze i nie czekając na prawomocne orzeczenie sądu rejestrowego już orzekła o nieważności statutu PZD, uchwalonego 23.10.2014r.  oraz zażądała uchylenia podjętych na podstawie tego  statutu uchwał KR PZD.

czytaj więcej

Poseł Izabela Mrzygłodzka obiecała zająć się sprawą działań organu nadzorczego nad PZD - 06.05.2015

Pani Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka (PO) złożyła taką deklarację podczas spotkania z przedstawicielami działkowców zrzeszonych w Sudeckim Okręgu PZD. Działkowców reprezentowała grupa działaczy z Prezesem OZ Sudeckiego Wincentym Kulikiem na czele. Tematem spotkania było przedstawienie Pani Poseł aktualnej sytuacji prawnej Związku wynikającej z decyzji nadzorczej Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o zastosowaniu środków nadzorczych wobec naszego stowarzyszenia. Dostrzegając potrzebę podjęcia pilnych działań zmierzających do obrony PZD, Pani Poseł zobowiązała się do przedstawienia problemu na najbliższym posiedzeniu prezydium klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej oraz poinformowania Zarządu naszego Okręgu o podjętych w tym gremium ustaleniach.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.