Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przeglądy działek w ROD - warto je przeprowadzać - 18.08.2015

Przeglądy działek w ROD ”Podzamcze” w Wałbrzychu w 2015 r. - zakończony I etap.

Jak co roku Zarząd ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu dokonał przeglądu i oceny stanu zagospodarowania działek ogrodowych. Największy ogród działkowy Okręgu Sudeckiego zajmuje obszar ponad 94 ha, na którym wydzielono 2565 działek rodzinnych. Pracy więc było mnóstwo.

Przeglądu dokonywało 6 komisji składających się z członków zarządu, gospodarzy, instruktorów ogrodowych SSI.

To trudne i niewdzięczne dla nas zadanie - wypowiadają się członkowie zarządu - jednak niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ROD. W wyniku kontroli komisje stwierdziły ok 200 przypadków zaniedbań i nieprzestrzegania zapisów Regulaminu ROD w odniesieniu do zagospodarowania działki – tyle też wysłano wezwań do działkowców z określeniem terminu do usunięcia zaniedbań na działkach.

Najczęściej występujące zaniedbania to: przerastające poza ogrodzenie gałęzie drzew, krzewów oraz żywopłoty, niekoszony trawnik, brak kompostownika czy też ogólny bałagan i nieestetyczny wygląd działki. W kilku przypadkach stwierdzono porzucenie działki.

„Na szczęście nie mamy w ogrodzie ponadnormatywnych budowli ani przypadków prowadzenia działalności gospodarczej - stwierdza Prezes ROD. "Nie chcę być nieskromny ale ciągle czuwamy nad działkami. Przeglądy były i będą, głównie po to aby nieuprawiane i porzucone działki szybko znalazły nowych użytkowników. Z doświadczeń lat ubiegłych wynika, że w ponad 50% interwencji już po otrzymaniu pierwszego wezwania działkowcy podejmują prace porządkowe i usuwają nieprawidłowości na swoich działkach. Pozostałe przypadki wymagają podjęcia dalszych czynności a kilkanaście z nich na ogół kończy się wypowiedzeniem umowy dzierżawy”.

„Przeglądy działek nie służą nam tylko do celów porządkowych – z uśmiechem włącza się wiceprezes ROD „Podzamcze” -są również podstawą docenienia najpiękniejszych działek. Ich użytkownicy otrzymują podczas Dni Działkowca nagrody rzeczowe, dyplomy a takżeodznaczenia związkowe”.

Na koniec mojej wizyty w ogrodzie członkowie Zarządu zaznaczają, że to nie koniec przeglądu – do „niepoprawnych” działek powrócą jesienią br aby sprawdzić czy działkowcy usunęli zaniedbania na działkach.

Przeglądy działek są konieczne i warto je przeprowadzać corocznie. Przy okazji przeglądów zarządy ROD dowiadują się o porzuconych i nieuprawianych działkach, chociaż ich użytkownicy na bieżąco wnoszą opłaty ogrodowe. Sądzą oni bowiem, że skoro nie zalegają z opłatami a nie uprawiają działek, to nie utracą prawa do działki. Nic bardziej mylnego, bowiem zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych nieuprawianie działki lub jej zagospodarowanie w sposób sprzeczny z Regulaminem ROD, stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Zarząd ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu daje jednak działkowcom czas na usunięcie zaniedbań, a tym samym czas na poprawę wizerunku swojej działki i wizerunku Ogrodu.

 

Ogród odwiedziła :

Jadwiga Kamińska

Instruktor ogrodowy OZ Sudecki

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.