Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List Marszałka Województwa Mazowieckiego do Prezesa PZD w sprawie funduszy UE dla rozwoju ROD - 18.08.2015

 
Warszawa, 5 sierpnia 2015 roku
 
Pan Eugeniusz Kondracki
Prezes Polskiego Związku Działkowców
 
Szanowny Panie Prezesie,
 
W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca 2015 r., dziękuję za przekazanie dokumentów przyjętych na XII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców oraz deklarację udziału Związku, jako partnera społecznego, w pracach nad formułowaniem zapisów dokumentów strategicznych, mających na celu dobro mieszkańców Mazowsza.
 
Jednocześnie informuję, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w 2013 roku uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze. Dokument ten został opracowany przy dużym zaangażowaniu partnerów społecznych, biorących udział w konsultacjach (dwa etapy). Wiele zgłoszonych uwag i propozycji znalazło odzwierciedlenie w tym dokumencie. Sformułowane cele w Strategii dają podstawę do realizacji istotnych inwestycji na Mazowszu. Część z nich realizowana będzie przy udziale środków unijnych.
 
W związku z rozpoczęciem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, życzę Państwu realizacji projektów, które przyczynią się do rozwoju lokalnych społeczności i zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 
Z up.Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Leszek Ruszczyk
Wicemarszałek

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.