Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko KR PZD w sprawie oceny przebiegu XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD - 14.08.2015

Krajowa Rada wysoko ocenia przygotowanie, przebieg i wyniki XII Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniach 2-3 lipca 2015 r. w Warszawie. Jego dorobek potwierdza, że był on świętem samorządu działkowców i sukcesem całej społeczności działkowej. Krajowa Rada uznaje, że był to jeden z najlepiej przeprowadzonych Zjazdów pod względem organizacyjnym. Na wysokie uznanie zasługuje również strona merytoryczna.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najważniejszym statutowym organem Związku. Do jego podstawowych zadań należy ocena działań ustępujących organów krajowych, wyłonienie nowych władz oraz opracowanie programu działań na następną kadencję. Należy stwierdzić, że XII Krajowy Zjazd w pełni zrealizował stojące przed nim cele statutowe. Wyłoniono nową Krajową Radę liczącą 45 członków na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim oraz nową Krajową Komisję Rewizyjną liczącą 11 osób z przewodnicząca Marią Fojt.

Podkreślić należy, że jednym z najważniejszych celów Zjazdu było uchwalenie statutu PZD, który niezwłocznie został złożony do KRS. Na uwagę zasługuje także referat wygłoszony przez Prezesa PZD, który kompleksowo przedstawia sytuację w Związku, jego problemy i sprawy, z jakimi musi poradzić sobie w przyszłości. Na Zjeździe przyjęto także bogaty, ambitny i pełen wyzwań program działania Związku na następną kadencję. Plany na przyszłość i wyzwania, z jakimi musi się zmierzyć w kolejnych latach Związek uznano za ambitne, ale niezbędne do dalszego funkcjonowania ROD i PZD.

Zjazd uchwalił 8 uchwał, 8 stanowisk, 2 apele i podziękowanie dla działkowców za aktywną postawę obywatelską. Krajowa Rada uważa, że Zjazd zajął stanowiska w kluczowych dla działkowców sprawach. Obok zadań związanych z obroną dorobku polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego, wskazano także na konieczność działań skierowanych na modernizację i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych, co pozwoli na pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych. Podjęto stanowiska w sprawie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby ogrodnictwa działkowego, aby pozyskane dotacje mogły służyć rozwojowi ogrodów. Wskazano na konieczność przestrzegania ustawy o ROD. Podkreślono znaczenie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego oraz jego samorządność, niezależność i apolityczność. Zjazd wypowiedział się również w sprawie zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz roli ustawy reprywatyzacyjnej dla przetrwania ROD i zachowania praw działkowców. Uznano, że środowisko członków PZD powinno stać się naturalnym partnerem społecznym dla władz publicznych, zarówno na szczeblu samorządowym jak i ogólnopolskim. Podkreślono, że Związek musi być bardziej widoczny i pozytywnie odbierany przez władze i społeczeństwo, dlatego podjęto w tej sprawie ważne dokumenty: stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych, apel do Rządu RP oraz samorządów lokalnych o uwzględnienie rodzinnych ogrodów działkowych w strategiach rozwoju przyjmowanych na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym oraz apel do władz publicznych o współpracę z Polskim Związkiem Działkowców. Wszystkie przyjęte na Zjeździe dokumenty skierowane są na podnoszenie poziomu zarządzania prawami ROD i zabezpieczenie praw działkowców. Poglądy w nich zawarte odzwierciedlają oczekiwania i nastroje panujące w społeczności polskich działkowców.

Krajowa Rada uważa, że warta podkreślenia jest obecność na Zjeździe wielu polityków i samorządowców z różnych środowisk, w tym Pani Premier Ewy Kopacz którzy zabierali głos i wyrażali poparcie dla działań Związku.

Krajowa Rada PZD wysoko ocenia dorobek Zjazdu i cele, jakie wyznaczył na najbliższą kadencję. Podstawowym obowiązkiem wszystkich struktur PZD jest teraz realizacja kierunków i celów określonych w dokumentach programowych przyjętych przez Zjazd, co zagwarantuje dalszy rozwój ogrodów działkowych w Polsce.

 

      Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.