Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego odpowiada na pismo Prezesa PZD w sprawie funduszy unijnych - 18.08.2015

Olsztyn, 12.08.2015
 
Szanowny Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes 
Polskiego Związku Działkowców
w Warszawie
 
Szanowny Panie Prezesie,
 
w odpowiedzi na pismo z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie współpracy władz publicznych z Polskim Związkiem Działkowców dziękuję za przesłane wraz z nim dokumenty. Chciałbym podkreślić, że podzielam pogląd, iż rodzinne ogrody działkowe pełnią ważne funkcje społeczne, czego z pewnością każdy z nas doświadczył osobiście lub w kontaktach z rodziną i znajomymi.
 
W nawiązaniu do postulatu uwzględnienia potrzeb rodzinnych ogródków działkowych w programach finansowanych ze środków europejskich uprzejmie informuję, że negocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską zostały już zakończone. Zmiana zakresu jego interwencji, możliwa jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, nie jest planowana w najbliższym czasie. Informacje na temat Programu, jak również roczne harmonogramy naborów wniosków o dofinansowane dostępne są na stronie http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, których adresy znajdują się na tej samej stronie.
 
Natomiast wypracowywane przez Samorząd Województwa kluczowe dla rozwoju regionu dokumenty są zawsze przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. Strategia rozwoju województwa, o której wspomina Pan w piśmie, także. Choć prace nad jej kolejną edycją zostały już zakończone, pod koniec obecnego okresu programowania Samorząd Województwa przystąpi do kolejnej aktualizacji strategii. Do udziału w niej w ramach konsultacji już teraz zapraszam.
 
Ponadto Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego chętnie i aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z regionu między innymi w ramach rocznych i wieloletnich programów współpracy, które są opracowywane wspólnie z reprezentacją tych organizacji. W jej ramach rokrocznie ogłaszamy otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań Samorządu przez organizacje pozarządowe. Zachęcam Państwa do śledzenia ich i włączenia się w tę współpracę. Wszystkie informacje i dokumenty dostępne są na stronie http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/415/Organizacje_Pozarzadowe/.

Z poważaniem
 
Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.