Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Bliskość i ilość drzew a depresja - 09.08.2021

Z badań wynika że na nasze zdrowie psychiczne wpływa otoczenie, w którym żyjemy. Według najnowszych badań, że im więcej drzew znajdowało się w promieniu 100 metrów od domu, tym występowało mniejsze prawdopodobieństwo konieczności stosowania antydepresantów. Liczy się konkretnie liczba drzew w sąsiedztwie naszego miejsca zamieszkania.

czytaj więcej

Najcenniejszy skarb PZD - 16.07.2021

Historia 40 lat Polskiego Związku Działkowców pokazuje, jak prawdziwe jest hasło pod którym  w 2013 roku toczyła się walka o ustawę gwarantującą prawa blisko miliona działkowców – „Ogrody, to ludzie, a nie grunty”.  PZD to setki tysięcy społecznych działaczy, którzy są rzeczywistym skarbem związku.

czytaj więcej

PZD SPOIWEM PRZESZŁOŚCI Z PRZYSZŁOŚCIĄ - 23.06.2021

Polski Związek Działkowców pieczołowicie pielęgnuje bogate tradycje ogrodnictwa działkowego wywodzącego się z okresu zaborów na ziemiach polskich. Jest to misja ochrony części polskiego dziedzictwa narodowego, jakim niewątpliwie są ogrody działkowe i idea ich istnienia.  Jubileusz 40 lecia PZD jest dobrą okazją do przybliżenia prawdy społeczeństwu. 

czytaj więcej

A TAK TO SIĘ ZACZĘŁO - 19.05.2021

6 maja 1981 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o Pracowniczych Ogrodach Działkowych. Było to osiągnięcie Krajowej Rady POD na miarę historyczną. Na mocy Ustawy powstał samodzielny Polski Związek Działkowców, który przejął we władanie wszystkie ogrody działkowe, tworzone od początku 20 - go wieku a w międzyczasie podporządkowane Centralnej Radzie Związków Zawodowych.

czytaj więcej

Ogrodnictwo działkowe to ciekawy temat dla naukowców - 16.04.2021

Miło nam poinformować, że naukowcy z Instytutu Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od kilku lat prowadzą badania naukowe dotyczące socjologicznych uwarunkowań społeczności działkowców oraz ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej. 

czytaj więcej

Nabywanie prawa do działki w czasach pandemii i nie tylko - 15.04.2021

Do nabycia prawa do działki dochodzi najczęściej poprzez zawarcie umowy dzierżawy działkowej przez zarząd ROD z nowym działkowcem lub na skutek zawarcia umowy przeniesienia prawa do działki przez dotychczasowego działkowca z osobą zainteresowaną i po zatwierdzeniu tej umowy przez zarząd ROD. Umowa dzierżawy działkowej zawierana jest w formie pisemnej pomiędzy zarządem ROD a osobą zainteresowaną dzierżawą działki. Zawarcie takiej umowy jest możliwe przede wszystkim w sytuacji, gdy zarząd ROD dysponuje wolną działką, co do której istnieje pewność, że nie posiada użytkownika.

czytaj więcej

1981-2021 Jubileusz istnienia Polskiego Związku Działkowców - 24.03.2021

Równo 40 lat temu wraz z uchwaleniem dnia 6 maja 1981 roku ustawy o Pracowniczych Ogrodach Działkowych powstał Polski Związek Działkowców. Wydarzenia lat 80-tych XX wieku doprowadziły do powstania samodzielnej, samorządnej i samofinansującej się organizacji działkowców, która ma ogromne znaczenie dla rozwoju polskiego ogrodnictwa.

czytaj więcej

Działalność społeczna w ROD na terenie Okręgu PZD w Kaliszu - 23.03.2021

Okręg PZD w Kaliszu informuje o działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej na terenie funkcjonowania Okręgu zgodnie z Programami Polskiego Związku Działkowców jak: „Otwarty Program Rozwoju Społecznego ROD” czy „Otwarty Program Oświatowy”  i inne jak: „Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania Działek” itp.

czytaj więcej

Działkowcy z pasją – Piotr Nabrdalik 46 lat w SSI PZD - 16.03.2021

A wszystko zaczęło się w 1974 roku od poszukiwania działki, w małym mieście na południu Polski, w Pszowie. Pan Piotr Nabrdalik, bo o nim mowa, znalazł taką małą i bardzo zaniedbaną działkę w ROD „Jedność”. Bardzo odważna decyzja – kupno. Działka, a na niej bardzo stara 50-letnia czereśnia, jabłoń, grusza i śliwa, a wszystko tak zarośnięte, że widać było tylko korony drzew. 

czytaj więcej

Ogród na cztery pory roku. Przygotowania do Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. - 16.03.2021

Ogród na cztery pory roku – Polski Związek Działkowców w tym roku obchodzi 40 lecie. Cała Polska świętować będzie Jubileusz, w dobie pandemii, trzeba zmienić formę obchodów, zaproponować nowe formy zarówno uhonorowania zasłużonych społeczników, działkowców, ale również pokazać ogrody. A w ogrodach, jak to w ogrodach – wszystko zmienia się w zależności od pór roku.

czytaj więcej

Na szczęście… jest ogród! - 15.03.2021

Synonimem szczęścia może myć zdrowie, poczucie spełnienia, radość z życia i umiejętność celebrowania każdej jego chwili. Jak osiągnąć ten stan mówi stare japońskie przysłowie: „Chcesz być szczęśliwy całe życie - załóż swój ogród”.

czytaj więcej

PRZYSZŁOŚĆ ROD W MIASTACH W POLSCE - 10.03.2021

Powrót do upraw warzyw  w ROD  w okresie światowego kryzysu. Działalność polskich ogrodów działkowych przeszło 100 lat temu była związana z produkcją żywności. Z biegiem lat zaczęły jednak zmieniać się funkcję w ogrodzie na w części rekreacyjną. Planiści chcą wrócić do dawnych założeń przy pomocy nowych technologii.

czytaj więcej

Działalność na rzecz lokalnej społeczności i integracja społeczna w rodzinnych ogrodach działkowych PZD Okręgu w Lublinie - 05.03.2021

Wielokierunkowa działalność zmierzająca do otwierania ogrodów dla lokalnej społeczności stale przybiera na znaczeniu. Działkowcy wiedzą coraz lepiej w jaki sposób zaangażować do wspólnych działań lokalną społeczność i zaprosić do ogrodu dzieci, młodzież oraz osoby reprezentujące różne środowiska - nie zawsze związane z ogrodnictwem działkowym.

czytaj więcej

SPOSOBY NA OGRANICZENIE ILOŚCI ŚMIECI W ROD - 15.01.2021

Faktem jest, że każdy z nas powinien popracować nad tym, aby ograniczyć ilość powstających odpadów. Zapobiec nadmiernej ilości odpadów możemy nie tylko w domu, na działce, ale już wcześnie podczas planowania czy robienia zakupów. Takie działania nie tylko wpłyną korzystnie na nasze środowisko, ale też i na zasobność naszych portfeli.

czytaj więcej

Wiersz Pana Antoniego Gieczewskiego „Działkowicz zimą” - 08.01.2021

"Snuje się od okna do okna, Każda godzina dłuży się! Markotna! Zima to czas działkowej smuty, Jakby za karę okres pokuty, Próbuje "zabić" czas przed telewizorem, To dobre ale wieczorem, A co w ciągu dnia? Jak spędzić czas się da?"

czytaj więcej

Natura uzdrawia – hortiterapia w grudniu - 02.12.2020

Wiadomo już od bardzo dawna, że obcowanie z przyrodą i wykorzystywanie jej naturalnych właściwości ma moc terapeutyczną i leczniczą. Joanna Nowak w opracowaniu “Terapia ogrodnicza w krajach europejskich” definiuje terapię ogrodniczą jako “wykorzystywanie roślin i pracy w ogrodzie przez profesjonalnych terapeutów w celu poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka oraz stosunków międzyludzkich.” Autorka rozróżnia dwa rodzaje terapii ogrodniczej : czynna i bierną. Czynna to ta związana z aktywną pracą w ogrodzie a bierna polega na samym przebywaniu w otoczeniu roślin.

czytaj więcej

Ogrodnictwo działkowe orężem w walce ze smogiem - 24.11.2020

Skażenie powietrza ma ogromny wpływ na nasze życie i zdrowie. Wzrastające w ostatnich latach zainteresowanie smogiem może stwarzać wrażenie, że pojawiło się coś nowego, nieznane zagrożenie. Tymczasem analizując historyczne źródła, można zauważyć, że problem zanieczyszczenia powietrza, także smogu, towarzyszy działalności człowieka już od czasów starożytnych. 

czytaj więcej

Zapewniona przyszłość ROD w miastach w Polsce - 16.11.2020

Działalność polskich ogrodów działkowych na początku była związana z produkcją żywności w miastach. Z biegiem lat zaczęły jednak pełnić głównie funkcję rekreacyjną. Projektanci z pracowni MJZ Architecture chcą wrócić do dawnych założeń przy pomocy nowych technologii.

czytaj więcej

Działkowcy z ROD "Prząśniczka" o kluczowej roli Polskiego Związku Działkowców w okresie pandemii, a także o superlatywach związkowego wydawnictwa - 27.10.2020

W dniu 24 października 2020 roku przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego odbył się cotygodniowy dyżur kasjera, a także Prezesa Zarządu ROD w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Prząśniczka” w Toruniu. Wszyscy działkowcy korzystający z dyżuru otrzymali zestawy wydawnictwa związkowego w postaci kilkunastu interesujących broszur Krajowej Rady, a także aktualnego wydania „Zielonej Rzeczpospolitej”, by te trudne dla wszystkich dni działkowcy mogli pożytecznie wykorzystać zajmując swoje umysły poszerzaniem horyzontów ogrodnictwa działkowego.  

czytaj więcej

POLITYKA SPOŁECZNA SZCZECIŃSKIEGO OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW W ROKU 2020 - CZASIE KORONAWIRUSA - 26.10.2020

„Ogrody działkowe stały się ważnym urządzeniem pozwalającym szerokim masom ludności miejskiej na korzystanie z powietrza, słońca i przestrzeni. Korzystanie z owoców pracy dla siebie we własnym ogródku. Ogrody działkowe pozwalają na inny niż dotychczas sposób spędzania swobodnego czasu, pozwalają oddychać innym powietrzem, dają odpoczynek skołatanym w walce rzeszom miejskim, pozwalają człowiekowi żyć pełniej i swobodniej”.

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio